Wiadomości

W roku 2020 wydatki na obronę będą o prawie 11% wyższe niż w roku 2019

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Zgodnie z założeniami nowego projektu na obronność w 2020 roku planuje się przeznaczyć kwotę 49,8 mld PLN, co będzie stanowiło 2,1 PKB planowanego w 2020 roku. W stosunku do budżetu zaplanowanego na 2019 rok będzie to wzrost o 4,9 mld PLN (10,9%) – pisze red. Tomasz Dmitruk na portalu Dziennik Zbrojny.

Zaplanowana na wydatki obronne kwota 49,8 mld PLN będzie stanowiła 11,4% łącznych wydatków budżetu państwa, które określono na 435,3 mld PLN. Na łączne wydatki obronne składają się wydatki zaplanowane w części 29 budżetu państwa „Obrona narodowa” w wysokości 49,015 mld PLN oraz wydatki w kwocie 785,6 mld PLN zaplanowane w ramach działu 752 „Obrona narodowa” w pozostałych częściach budżetu państwa.

Łączne wydatki majątkowe przeznaczane na realizację inwestycji budowlanych oraz zakupy sprzętu wojskowego i uzbrojenia mają wynosić łącznie 14,8 mld PLN (w tym 14,4 mld PLN w ramach części 29 budżetu), co pozwoli na uzyskanie wskaźnika udziału wydatków majątkowych w łącznych wydatkach obronnych na wysokim poziomie 29,8%. W stosunku do wydatków majątkowych zaplanowanych na 2019 rok będzie to wzrost o 2,3 mld PLN (18,5%).

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!