Wiadomości

W roku 2018 zanotowano w Polsce mniej przestępstw

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Mniej przestępstw kryminalnych, w tym kradzieży, rozbojów czy uszkodzenia mienia. W 2018 roku, w porównaniu do analogicznego okresu poprzedzającego roku, odnotowano spadek przestępczości, w tym przestępstw szczególnie społecznie uciążliwych, przy jednoczesnym wzroście ich wykrywalności. To wszystko jest wynikiem codziennej, ciężkiej pracy funkcjonariuszy i pracowników Policji na rzecz obywateli, co wpływa na wysokie poczucie bezpieczeństwa – 93% Polaków deklaruje, że w okolicy, gdzie zamieszkuje jest bezpiecznie.

Dokonując oceny stanu przestępczości za 2018 r., po raz kolejny na terenie Polski zauważalne jest ograniczenie przestępczości, co ma bezpośredni wpływ na wysoki wskaźnik poczucia bezpieczeństwa mieszkańców oraz obrazuje skalę skuteczności Policji, a jednocześnie rekordowe wskaźniki poczucia bezpieczeństwa Polaków – 93% czuje się bezpiecznie w okolicy, gdzie mieszka.

Obserwujemy wzrost wykrywalności przestępczości ogółem do 74,1% w 2018 r. Jednocześnie zauważalny jest trend spadkowy liczby popełnionych przestępstw do jednej z najniższych w historii – 795.976 w roku 2018 r.

W zwalczaniu przestępczości kryminalnej obserwowany jest trend spadkowy tego rodzaju przestępczości do 517.429 w 2018 r. – to najmniej od lat.

Policja dużą wagę przywiązuje również do ścigania sprawców z grupy tzw. siedmiu kategorii przestępstw kryminalnych, godzących w podstawowe wartości jakimi są życie i zdrowie człowieka oraz mienie. Są to przestępstwa szczególnie dokuczliwe dla osób, które zazwyczaj nie mają do czynienia z przestępczością zorganizowaną, gospodarczą (ekonomiczną) i korupcyjną, a znacznie częściej spotykają się z tzw. przestępczością pospolitą, taką jak: bójka i pobicie; kradzież cudzej rzeczy; kradzież samochodu i poprzez włamanie; kradzież z włamaniem; rozbój, kradzież i wymuszenie rozbójnicze; uszkodzenie rzeczy; uszczerbek na zdrowiu. Liczbę tych czynów zabronionych ograniczono do 231.329 w 2018 r.

Jednocześnie w wyniku skutecznych i efektywnych działań Policji poprzedzonych analizami zagrożeń przestępczością (w 7 kategoriach), obserwuje się wzrost jej wykrywalności. Ustalanie i zatrzymanie sprawców przestępstw pozwala pociągnąć ich do odpowiedzialności karnej, a szczególnie w ostatnich latach skutecznie pozbawić ich korzyści majątkowych pochodzących z dokonanych przestępstw. Tendencje spadkowe dotyczą każdego rodzaju czynów (z 7 kategorii), przy czym największe ograniczenia nastąpiły w: kradzieżach cudzej rzeczy – z 214.959 w 2013 r. do 103.218 w 2018 r.; rozbojach, wymuszeniach i kradzieżach rozbójniczych – z 19.533 w 2013 r. do 6.807 w 2018 r.; kradzieżach pojazdów i poprzez włamanie – z 14.930 w 2013 r. do 9.075 w 2018 r.

To przegląd niektórych wymiarów działań Policji w 2018 r. Widać wiele pozytywnych trendów. Jest to jednak nie tylko powód do dumy, ale przede wszystkim przyczynek do dalszej wytężonej pracy.

(KGP / mw)

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!