Polska Wiadomości

W polskich szkołach uczy się coraz więcej cudzoziemców

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Jak możemy przeczytać na portalu kresy.pl rośnie liczba cudzoziemskich dzieci w Polsce. Według danych MEN w poprzednim roku szkolnym w polskich szkołach uczyło się ich 44 tysiące – o połowę więcej niż rok wcześniej. – dowiedziała się Polska Agencja Prasowa.

Z danych zgromadzonych przez ministerstwo edukacji w Systemie Informacji Oświatowej w roku szkolnym 2018/2019 w ponad 7 tys. polskich szkół uczyło się 44 tys. cudzoziemskich dzieci. Rok wcześniej było to 30 tys. dzieci w prawie 6 tys. szkół. Jeszcze rok wcześniej – 14 tys. dzieci w ponad 3 tys. szkół.

Dane z bieżącego roku szkolnego będą znane na przełomie października i listopada. Uwzględnią one również narodowość uczniów. W ubiegłym roku najwięcej dzieci imigrantów uczyło się w województwach mazowieckim, dolnośląskim i małopolskim.

Jak podaje PAP, ucznia z zagranicy przyjmuje się do polskiej szkoły na podstawie dokumentu wydanego przez szkołę za granicą, do której uczeń uczęszczał. Uczeń taki ma prawo do co najmniej dwóch godzin nauki języka polskiego w tygodniu oraz dodatkowych zajęć z innych przedmiotów dla wyrównania poziomu, jeśli potrzebę takich zajęć stwierdzi nauczyciel. Zajęcia wyrównawcze przysługują przez pierwszy rok nauki. Łączny wymiar dodatkowych lekcji polskiego i lekcji wyrównawczych nie może przekroczyć 5 godzin w tygodniu.

PAP dotarła również do danych na temat dzieci podlegających procedurze uchodźczej, które obejmuje w Polsce obowiązek szkolny. Aktualnie jest około 850 takich dzieci, głównie uczniów szkół podstawowych. Ich liczba w poprzednich latach wahała się między 900 a 1200. Są to głównie obywatele Rosji (przeważnie Czeczeni), Ukrainy i Tadżykistanu. W przypadku dzieci ubiegających się o ochronę międzynarodową dane o nich gromadzi Urząd ds. Cudzoziemców.

Co wy na to?

Źródło: kresy.pl

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!