Felietony

W Polsce wolno niektórym łamać prawo?

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Jak już pisaliśmy wczoraj, okazując całkowity brak szacunku dla polskiej historii, zwolennicy „totalnej opozycji” urządzili sobie happening pod kolumną króla Zygmunta III Wazy, którego „ubrali” w koszulkę z napisem KONSTYTUCJA. Warto w tym momencie przypomnieć:

Art. 118. ustawy o ochronie zabytków:
1. Kto bez pozwolenia umieszcza na zabytku wpisanym do rejestru: urządzenie techniczne, tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe w rozumieniu art. 2 objaśnienie pojęć pkt 16b i 16c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, lub napis, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.
2. Podżeganie i pomocnictwo są karalne.
3. W razie popełnienia wykroczenia można orzec przepadek przedmiotów służących lub przeznaczonych do popełnienia wykroczenia, choćby nie stanowiły własności sprawcy, lub obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.

Przypomnijmy – w roku 1965 kolumna Zygmunta została wpisana do rejestru zabytków. Mamy w związku z tym pytania:

1. Czy organizatory akcji „ubierania” króla Zygmunta w koszulkę z napisem KONSTYTUCJA mieli stosowną zgodę konserwatora zabytków i wszelkie inne niezbędne pozwolenia?
1. Czy organa ścigania zajęły się już tą sprawą, czy ustalono osoby biorące w tym udział i podżegające?
2. Czy można się spodziewać, że firma RACZEK, zgodnie z prawem, straci wysięgnik, jako „przedmiot służący lub przeznaczony do popełnienia wykroczenia”?

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!