Polska

W Polsce pracuje już niemal pół miliona cudzoziemców

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Jak informuje portal nczas.com na początku 2020 roku ważne zezwolenia na pobyt w Polsce ma prawie 423 tys. cudzoziemców. Oznacza to, że ub. roku przybyło o ponad 50 tys. osób. Takie informacje napłynęły z Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Te pół miliona to tylko osoby ze zezwoleniami na pracę. Do tego należy doliczyć osoby studiujące, uzyskujące w kraju azyl, wizy długoterminowe, czy pracujące nielegalnie.

Z 423 tys. cudzoziemców, którzy 1 stycznia 2020 r. mieli ważne dokumenty pobytowe, największe grupy stanowili obywatele Ukrainy – 214,7 tys. osób, Białorusi – 25,6 tys. osób, Niemiec – 21,3 tys. osób, oraz Rosji – 12,5 tys. i Wietnamu – 12,1 tys. W dalszej kolejności są obywatele Indii – 9,9 tys., Włoch – 8,5 tys. osób, Chin – 8,5 tys. osób, oraz Wielkiej Brytanii – 6,3 tys., i Hiszpanii – 5,9 tys. osób.

W ubiegłym roku największy wzrost wśród obcokrajowców osiedlających się w Polsce dotyczył obywateli Ukrainy (o 35,6 tys. osób), Białorusi (o 5,5 tys. osób), Gruzji (o 2,7 tys. os. do 5,5 tys. oz.), Indii (o 1,1 tys. os.) i Mołdawii (o 1,1 tys. os. do 2,4 tys. os.).

Uwagę zwraca rekordowa liczba Brytyjczyków, którzy zarejestrowali swój pobyt lub uzyskali potwierdzenie prawa stałego pobytu. W ubiegłym roku było to prawie 1,4 tys. osób – o 120 proc. więcej niż w 2018 r. To wpływ Brexitu, ale też p. małżeństw mieszanych.

Z danych UdSC wynika również, że w dalszym ciągu najwięcej cudzoziemców ma zezwolenia na pobyt czasowy – maksymalnie do 3 lat. W ubiegłym roku liczba osób z tego typu dokumentami wzrosła z 202,7 tys. do 241,6 tys. Grupa obcokrajowców uprawnionych do pobytu stałego zwiększyła się z 69,3 tys. do 78,4 tys. osób. Około 57 proc. cudzoziemców posiadających ważne zezwolenia na pobyt w Polsce to osoby w przedziale wiekowym 20–39 lat. Prawie 26 proc. w przedziale 40-59 lat, a 12 proc. poniżej 20. roku życia.

Cudzoziemcy osiedlający się w Polsce wybierają najczęściej województwo mazowieckie – 117 tys. osób. Dalej są małopolskie – 45 tys. os., dolnośląskie – 34 tys. os. oraz wielkopolskie – 33,5 tys. os. Powyższe dane nie uwzględniają jednak osób przebywających w Polsce tymczasowo w ramach ruchu bezwizowego lub na podstawie wiz.

Czy podążamy zgubną ścieżką zachodniej Europy?

Źródło: nczas.com

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!