Felietony

W podwarszawskich lasach wzrasta populacja bielików

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Kolejne dwie strefy ochrony bielika wyznaczono w lasach warszawskiej dyrekcji Lasów Państwowych. Tym razem ustanowiono je na terenie Nadleśnictwa Jabłonna.

Stosowne decyzje wydał Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie. Wizje terenowe przeprowadzone przed wydaniem decyzji o wyznaczeniu stref, potwierdziły występowanie gniazd oraz obecność w nich ptaków wraz z młodymi. Oba gniazda zlokalizowane są na sosnach, na wysokości ok. 20 i 23 m.

W sumie na terenie lasów RDLP w Warszawie wyznaczonych jest 17 stref całorocznej i okresowej ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania bielików (Heliaeetus albicilla).

W lipcu powołane zostały dwie strefy ochrony gniazd bielików w nadleśnictwach Garwolin i Sokołów. Natomiast w czerwcu leśnicy informowali o sukcesie lęgowym pary bielików gnieżdżących się na terenie Nadleśnictwa Chojnów.

Bielik to największy lęgowy ptak drapieżny w naszym kraju. Rozpiętość skrzydeł dochodzi do 2,5 m, a waga dorosłych samic, które są nieco większe od samców, sięga 6 kg. Gniazdo bielików to okazała konstrukcja posadowiona najczęściej na wytrzymałym starym drzewie, zbudowana z dość grubych kawałków drewna.
Jedno gniazdo wykorzystywane jest przez parę przez wiele lat, a jego masa może dochodzić nawet do 1 tys. kg. Pokarm bielików stanowią ryby oraz ptaki wodne, nie gardzi również ssakami i padliną. Ptaki osiągają dorosłość w wieku ok 4-5 lat.

Przypominamy, że bieliki są w Polsce objęte ochroną ścisłą. Wokół ich gniazd wyznacza się specjalne strefy ochronne, by ptaki nie były niepokojone. W ostatnich latach, również dzięki działaniom podejmowanym przez leśników, liczebność bielików w Polsce wzrasta.

W Polsce jest trzecia pod względem liczebności populacja bielika w Europie, po Norwegii i europejskiej części Rosji. Obecnie, po dziesięcioleciach ochrony, liczebność bielika w Polsce szacuje się na około 1000-1400 par.

Jeszcze na początku XX w. bielików w Polsce było mało, zaledwie ok. 20 par lęgowych, a gatunek uznano za wymierający. Z tego względu w 1952 r. minister leśnictwa wydał rozporządzenie, dzięki któremu bieliki były pierwszym gatunkiem ptaków szponiastych objętym ochroną w naszym kraju. Właśnie dla bielików w latach 70. XX zaczęto tworzyć strefy ochronne.

/lasy.gov.pl, fot. Stanisław Turowski, Nadleśnictwo Chojnów/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!