Europa Polska Wiadomości

W Petersburgu władze chcą zlikwidowania jedynej polskiej szkoły w Rosji

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Jak zawaidamai portal kresy.pl władze Petersburga podjęły decyzję o likwidacji Szkoły Średniej nr 216 im. Adama Mickiewicza. To jedyna publiczna szkoła w europejskiej części Rosji nauczająca polskiego języka i kultury.

Informację o zagrożeniu dla petersburskiej szkoły z pogłębionym nauczaniem języka polskiego jako pierwsza podała rosyjska sekcja Radia Wolna Europa – Radio Swoboda. Informację o sytuacji w Petersburgu podaje także portal Związku Polaków na Białorusi Znadniemna.pl. 11 kwietnia Komisja ds. Edukacji władz Petersburga podjęła decyzję o włączeniu Szkoły Średniej nr 216 im. A. Mickiewicza w skład innej placówki oświatowej, w której język polski nie jest nauczany.

W Szkole Średniej nr 216 im. A. Mickiewicza prowadzono nauczanie języka polskiego ale też zaznajamiano dzieci i młodzież z polskim dorobkiem kulturowym. Szkoła obejmuje klasy V-X. Uczniowie szkoły tworzą zespół tańca ludowego „Polanie”. Zespół występuję na festiwalach. Wychowankowie placówki organizują w niej również obchody polskich świąt. Szkoła utrzymuje kontakty ze placówkami w Polsce.

Decyzja peterburskiego magistratu wywołał sprzeciw rodziców dzieci uczący się w Szkole Średniej nr 216. Uważają oni, że decyzja o jej likwidacji jest nieuzasadniona bo w mieście nie brak rodzin zainteresowanych kształceniem swoich dzieci w języku polskim i zaznajamianiem ich z polską kulturą. Rodzice zamieścili w internecie specjalną petycję do władz Petersburga i zachęcają do podpisywania się pod nią.

Szkoła Średnia nr 216 im. A. Mickiewicza w Peterburga jest jedyną publiczna placówką oświatową nauczającą w sposób pogłębiony języka polskiego w europejskiej części Rosji. Poza nią język polski jest nauczany jeszcze w Gimnazjum nr 1 w Usolu Syberyjskim w obwodzie irkuckim, w którym uczą się dzieci klas I-XI. Język polski jako ojczysty jest natomiast nauczany w Szkole Podstawowej (klasy I-IV) we wsi Wierszyna w obwodzie irkuckim gdzie żyją potomkowie polskich kolonistów z początków XX wieku.

Co wy na to? Czekamy na wasze komentarze.

Źródło: kresy.pl

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!