Wiadomości

W obronie polskich szkół na Białorusi

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Ponad cztery tysiące podpisów pod apelem do prezydenta Aleksandra Łukaszenki w obronie polskich szkół w Grodnie i Wołkowysku, zebrał w ciągu miesiąca Związek Polaków na Białorusi. Poinformowała o tym 22 kwietnia, na posiedzeniu Rady Naczelnej ZPB, prezes organizacji Andżelika Borys.

O tym, jak przebiega akcja zbierania podpisów pod protestem przeciwko planowanej rusyfikacji polskich szkół w Grodnie i Wołkowysku, Andżelika Borys opowiedziała w ramach wygłoszonego przez nią referatu o działalności Zarządu Głównego ZPB w pierwszym kwartale bieżącego roku.

Protest przeciwko, podjętej przez białoruski resort edukacji, próbie rusyfikacji szkół polskich w Grodnie i Wołkowysku poprzez zmiany w prawie oświatowym, stał się, jak podkreśliła Andżelika Borys, najważniejszą akcją, zainicjowaną przez ZPB w tym roku.

– Zbieranie podpisów pod apelem w obronie polskich szkół potrwa do 3 maja – ogłosiła Borys.

Podkreśliła, że już teraz, na podstawie liczby podpisów zebranych w poszczególnych miejscowościach, może ona wnioskować o aktywności środowisk polskich oraz oddziałów ZPB, działających w tych miejscowościach.

Jak wynika z danych ujawnionych przez Andżelikę Borys, pod apelem do prezydenta Łukaszenki najwięcej podpisów postawili jak dotąd Polacy z Grodna. Grupa wolontariuszy, zorganizowana osobiście przez prezes Borys, zdołała zebrać w Grodnie około 1500 podpisów pod apelem w obronie polskich szkół.

Druga miejscowość pod względem liczby zebranych podpisów to, oczywiście, Wołkowysk, posiadający, podobnie jak Grodno, Szkołę Polską, zagrożoną zmianami w prawie oświatowym, opracowanymi przez białoruskie ministerstwo edukacji.

Pokaźną liczbą podpisów, zebranych w obronie polskiego szkolnictwa na Białorusi, mogą się pochwalić także oddziały ZPB, między innymi: w Lidzie (470 podpisów), Mińsku (300), Sopoćkiniach (300), Mołodecznie (200), Wielkiej Brzostowicy (200), Jeziorach (168) oraz Iwieńcu (110).

Ogółem – wedle stanu na 22 kwietnia, czyli po upłynięciu miesiąca od momentu rozpoczęcia akcji – organizacji udało się zebrać 4 tys. 239 podpisów.

– To nie są jeszcze dane ostateczne – mówiła Andżelika Borys, szacując, że po 3 maja ZPB będzie mógł przekazać do Administracji Prezydenta Republiki Białorusi petycję, podpisaną przez ponad 5 tysięcy białoruskich obywateli polskiego pochodzenia.

/znadniemna.pl/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!