Europa Wiadomości

W Niemczech płace obcokrajowców są nagminnie zaniżane

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Jak donosi portal bankier.pl według raportu opublikowanego przez Niemiecki Instytut Praw Człowieka część imigrantów, która przybyła do kraju celem podjęcia pracy, spotkał ciężki wyzysk. Zgłoszone przypadki dotyczyły przede wszystkim osób, które pochodziły z Europy Wschodniej, ale również z innych krajów spoza Unii Europejskiej. 

Ofiary, według informacji Niemieckiego Instytutu Praw Człowieka, zgłaszały: otrzymywanie płac w wysokości niższej niż minimalne wynagrodzenie, brak ubezpieczenia społecznego, złe warunki zakwaterowania. Dodatkowo pojawiły się głosy dotyczące nieopłacanych nadgodzin i utrzymywanie pracowników pod groźbą lub przemocą.

Statystyki z 2017 roku, na jakie powołują się autorzy raportu, mówią o prowadzonych 4736 sprawach dotyczących braku minimalnego wynagrodzenia za pracę, a także za brak wynagrodzenia za wykonane obowiązki. Jednak te dane nie obejmują innych form wyzysku pracowników.

Najcięższe przewinienia mają na sumieniu branże budowlana, produkcyjna i rolnicza. W sprawozdaniu czytamy, że podjęto już plan działań w celu wzmocnienia pozycji pracowników ubiegających się o wynagrodzenie. Jednak jak wynika z rozmów, jakie przeprowadził Instytut, zmiany nie poprawiły sytuacji pracujących migrantów. Trudno jest im walczyć o swoje prawa w sądach, często nie mówią po niemiecku, nie znają systemu prawnego. Do tego dochodzą kłopoty finansowe i brak pisemnych umów o pracę.

Instytut zapytał ekspertów, jakie instrumenty prawne można zastosować w celu wzmocnienia egzekwowania roszczeń płacowych – także w odniesieniu do doświadczeń w innych państwach. Analiza pokazała, że potrzebne jest podejście strukturalne wobec dotkniętych wyzyskiem osób. Wśród środków należy wymienić wzmocnienie praw indywidualnych pracowników.

Co wy na to? Czy to nie dziwne, że dla pracujących Polaków pieniędzy nie ma ale za to dla nic nie robiących imigrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu na socjal pięniądze zawsze się znajdą?

Źródło: bankier.pl

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!