Wiadomości

W Monitorze Polskim opublikowano uchwałę RM dot. zakupu Abramsów

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

3 sierpnia 2021 roku Rada Ministrów opublikowała w Monitorze Polskim uchwałę, dotyczącą ustanowienia programu wieloletniego „Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czołgi” i zapewnienia warunków jego realizacji.

Uchwała z dnia 9 lipca 2021 r., dotyczy wieloletniego programu modernizacyjnego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2021-2026. Według zapisów programu Wojsku Polskiemu zostaną dostarczone w powyższych latach czołgi – biorąc pod uwagę ostatnie plany Ministerstwa Obrony Narodowej tymi czołgami będzie 250 M1A2 Abrams SEPv3.

W elementy składowe tego programu możemy zaliczyć poza uzbrojeniem Polski w Abramsy m.in. zapewnienie pakietów szkoleniowych, logistycznych, dostawę amunicji czy przygotowanie niezbędnej infrastruktury w jednostkach wojskowych – w tym wypadku 18. Dywizji Zmechanizowanej, której mają zostać zakupione czołgi przydzielone.

Według dokumentu władze państwowe muszą podjąć odpowiednie działania, które zapewniłyby odpowiedni poziom bezpieczeństwa obywateli oraz kraju, nie dopuszczając do agresji nieprzyjaciela i podnosząc zarazem zdolności odstraszania, jednocześnie angażując się w proces modernizacji SZ RP. Na wypadek zaistniałego już stanu wojny wojska pancerne miałyby się podjąć prowadzenia skutecznej walki dzięki nabytemu sprzętu wojskowemu.

Wskazano dwa główne źródła finansowania przedsięwzięcia: budżet państwa (maksymalnie 4,8 mld zł rocznie), Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych, przy czym zastrzeżono również w uchwale, że pieniądze na sfinansowanie zakupu czołgów mogą pochodzić z innych, jeszcze niewskazanych źródeł.

Nieprzekraczalnym terminem realizacji dostawy nowoczesnych czołgów jest 31 grudnia 2026 roku. Wykonawcą programu będzie szef resortu obrony, który rokrocznie będzie do dnia 30 kwietnia składał Prezesowi RM sprawozdanie za poprzedni rok z realizacji poszczególnych elementów programu.

Czytaj też:

Polska kupi 250 najnowocześniejszych czołgów M1A2 ABRAMS SEPv3

/defence24.pl/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!