Wiadomości

W Lubuskiem rybołowy odchowały rekordową liczbę młodych

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Z prowadzonego od dziewięciu lat monitoringu rybołowa na Ziemi Lubuskiej wynika, że ten rok był rekordowy, jeśli chodzi o sukces lęgowy skromnej populacji tego drapieżnika w regionie – poinformował Michał Bielewicz z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.

Na świat przyszło dwukrotnie więcej młodych niż przed rokiem i więcej niż w latach minionych – dodał.

„W tym roku skuteczne lęgi zarejestrowano u sześciu par ptaków, które łącznie odchowały aż 14 młodych, czyli aż o siedem piskląt więcej niż przed rokiem. Ponadto, po dziesięciu latach przerwy, po raz pierwszy potwierdzono w województwie, samodzielnie zbudowane gniazdo przez ptaki na drzewie tj. bez udziału człowieka i stymulacji gniazdowej” – powiedział Bielewicz.

Bielewicz zaznaczył, że mimo bardziej optymistycznych danych z tego roku, rybołów w woj. lubuskim nadal pozostaje gatunkiem, który oscyluje na granicy wymarcia. Jest jedynym gatunkiem ptaka drapieżnego w woj. lubuskim, dla którego jest prowadzona stała kontrola stanu populacji w całym regionie i wdrażana jest strategia ochrony gatunku.

W regionie monitoring rybołowa prowadzi Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. przy wsparciu ornitologów z Komitetu Ochrony Orłów oraz lubuskich leśników. Ponadto budowane są sztuczne platformy gniazdowe, m.in. na słupach energetycznych we współpracy z firmą ENEA Operator.

Każdego roku oceniana jest liczebność populacji lęgowej, rozpowszechnienie gatunku oraz parametry rozrodcze, a także trendy tych wskaźników. Uzyskane w tym roku wyniki potwierdzają stabilizację liczebności rybołowa w regionie.

W tym roku obecność ptaków wykazano na dziewięciu stanowiskach, w tym na ośmiu potwierdzono zajęcie gniazda przez parę ptaków, a na jednym stwierdzono pojedynczego osobnika.

Rybołów (Pandion haliaetus) to drapieżny ptak wędrowny, osiągający masę do 2 kg przy rozpiętości skrzydeł dochodzącej do 170 cm. Ma brązowo-białe ubarwienie, charakterystyczny ciemny pas wzdłuż oczu i nieco nastroszone pióra na tyle głowy. Jego głównym pożywieniem są ryby. Do Polski rybołowy przylatują najczęściej na przełomie marca i kwietnia, niekiedy nawet później. Po odchowaniu młodych, najczęściej pod koniec sierpnia, opuszczają nasz kraj. Z reguły wracają do tych samych gniazd przez kilkanaście lat.

W Polsce rybołów należy do najrzadszych gatunków ptaków szponiastych. Krajową populację szacuje się na około 30 par. Rybołów jest gatunkiem tzw. szczególnej troski, a jego ścisłą ochronę sankcjonuje zarówno prawo krajowe, jak i europejskie.

PAP – Nauka w Polsce
Marcin Rynkiewicz

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!