Wiadomości

W Jeleniej Górze ujawniono 233 cudzoziemców pracujących nielegalnie

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Jeleniej Górze ujawnili 233 przypadki powierzenia nielegalnej pracy cudzoziemcom.

W jednej z dolnośląskich agencji funkcjonariusze Straży Granicznej zweryfikowali dokumenty 237 cudzoziemców zatrudnionych do wykonywania pracy tymczasowej na terytorium naszego kraju. Kontrola wykazała, że 233 cudzoziemców ( 226 obywateli Ukrainy, 6 obywateli Gruzji oraz 1 obywatel Rosji) pracowało bez zezwoleń na pracę i bez wymaganych umów cywilnoprawnych.

W związku z naruszeniem przepisów Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wobec cudzoziemców zostaną wszczęte czynności wyjaśniające. Natomiast wobec pracodawcy zostanie skierowany wniosek do sądu o jego ukaranie. Grozi mu kara grzywny do 30.000 zł.

/strazgraniczna.pl/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!