Wiadomości

W Gliwicach złożyli przysięgę kolejni żołnierze 13 Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Blisko 60 członków 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej złożyło w niedzielę w Gliwicach przysięgę wojskową, stając się tym samym żołnierzami tej tworzącej się w całym kraju formacji. To druga przysięga „terytorialsów” w regionie – trzy tygodnie temu w Katowicach ślubowało ponad 70 żołnierzy.

13. Śląska Brygada Obrony Terytorialnej rozpoczęła formowanie w tym roku. Trwa nabór kandydatów do służby. W woj. śląskim docelowo powstaną cztery bataliony lekkiej piechoty, rozmieszczone w Gliwicach, Częstochowie, Cieszynie i w Kuźni Raciborskiej. Dowództwo brygady znajduje się w Katowicach, zaś w Bytomiu znajdą się m.in. kompania saperów i pluton medyczny.

Niedzielna uroczystość odbyła się na terenie jednostki wojskowej w Gliwicach. Przysięga była zwieńczeniem szesnastodniowego szkolenia podstawowego – tzw. szesnastki. Podczas ćwiczeń największy nacisk kładziono na naukę praktycznych umiejętności posługiwania się bronią i zasad zachowania na polu walki, czyli naukę taktyki. Kandydaci uczyli się też udzielania pierwszej pomocy oraz topografii.

Po 16-dniowym szkoleniu w koszarach i złożeniu przysięgi żołnierze wracają do swoich domów, by później kontynuować szkolenia co najmniej przez jeden weekend w miesiącu. Co roku będą też przechodzić dwutygodniowe szkolenie na poligonie. Zdolność bojową mają uzyskać po trzech latach systematycznych szkoleń.

„Przez ostatnie 16 dni, poświęcając swój prywatny czas, uczestniczyliście w bardzo intensywnym szkoleniu wojskowym, w trakcie którego wasze postanowienie, aby zostać żołnierzem, było poddawane próbie” – mówił podczas przysięgi dowódca 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Tomasz Białas.

„Musicie być przygotowani na to, że dalsze treningi, być może jeszcze cięższe, spowodują, że to, co dziś wydaje wam się trudne, za kilka miesięcy będzie przychodzić z łatwością. Każde szkolenie da wam poczucie pewności, ale także pokorę, gdy zdacie sobie sprawę, jak wiele jeszcze musicie się nauczyć” – dodał dowódca.

Obecnie w Wojskach Obrony Terytorialnej służbę pełni blisko 15 tys. żołnierzy, w tym 12,5 tys. ochotników oraz 2,5 tys. żołnierzy zawodowych. W 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej odbyły się już dwa szkolenia podstawowe, a także tzw. szkolenia wyrównawcze dla osób, które już wcześniej służyły w wojsku i składały przysięgę.

Łącznie, po niedzielnej przysiędze, w woj. śląskim służy ponad 260 żołnierzy obrony terytorialnej. Ponad połowa z nich to osoby między 31 a 40 rokiem życia – średnia wieku wynosi 33 lata. Wszyscy „terytorialsi” 13. ŚBOT pracują lub uczą się. Wśród żołnierzy są m.in. instruktorzy sztuk walk, górnicy, płetwonurkowie, strażacy OSP, ratownicy WOPR, taternicy, tancerze i leśnicy. Większość ma wykształcenie średnie lub wyższe.

W niedzielnej uroczystości w Gliwicach wzięli udział bliscy żołnierzy, przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych, służb mundurowych i Kościoła, a także kombatanci i zaproszeni goście. List do uczestników uroczystości skierował minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

„Stajecie się kontynuatorami dzieła bohaterskich żołnierzy Wojska Polskiego, którzy na przestrzeni wieków bronili suwerenności i bezpieczeństwa naszego kraju” – napisał do żołnierzy WOT minister w liście odczytanym przez dowódcę Wojsk Obrony Terytorialnej, generała dywizji Wiesława Kukułę.

Wojska Obrony Terytorialnej to piąty rodzaj sił zbrojnych obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej oraz Wojsk Specjalnych. Powstały z początkiem 2017 r. Obecnie WOT jest w procesie formowania. Jego zakończenie planowane jest na rok 2021, kiedy liczebność formacji osiągnie zakładany stan 53 tys. żołnierzy, a brygady obrony terytorialnej będą rozwinięte w każdym województwie.

Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. W czasie pokoju to zadanie ma być realizowane m.in. w formie przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenia działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych. W czasie wojny WOT powinien być wsparciem wojsk operacyjnych w strefie działań bezpośrednich, a poza nią ma stanowić siłę wiodącą.

/24gliwice.pl/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!