Felietony

W ciągu 10 lat liczba cudzoziemców podlegających ubezpieczeniu w ZUS wzrosła dziewięciokrotnie

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Z danych Centralnego Rejestru Ubezpieczonych liczba osób fizycznych, które podlegały ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz posiadają obywatelstwo inne niż polskie wzrosła z 65,0 tys. w grudniu 2008 roku do ponad 569,1 tys. we wrześniu 2018 roku.

Oznacza to prawie 9-krotny wzrost liczby cudzoziemców, przy czym liczba cudzoziemców z krajów UE wzrosła ponad 2-krotnie, a cudzoziemców spoza UE blisko 11-krotnie.

Według stanu na 30 września 2018 r. liczba cudzoziemców z krajów UE wyniosła 35,6 tys. osób, natomiast liczba cudzoziemców z krajów spoza UE – 533,5 tys., w tym 425,7 tys. osób z obywatelstwem ukraińskim. Pozostałymi obywatelstwami o największej liczebności są również obywatelstwa krajów spoza UE, tj. białoruskie (32,6 tys.), wietnamskie (8,1 tys.), mołdawskie (7,3 tys.) i rosyjskie (7,3 tys.).

Od 2008 roku liczba cudzoziemców zgłoszonych w ZUS do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych oraz ich udział w ogólnej liczbie ubezpieczonych w ZUS stale rośnie. Od 2015 roku obserwowany jest największy wzrost liczebności cudzoziemców ubezpieczonych w ZUS. We wrześniu 2018 roku liczba cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych była przeszło 3-krotnie większa niż w grudniu 2015 roku.

W latach 2008-2014 cudzoziemcy stanowili niecały 1% ogółu ubezpieczonych w ZUS. Na koniec 2016 roku udział cudzoziemców w ogólnej liczbie ubezpieczonych w ZUS wyniósł prawie 2%, natomiast według stanu na 30 września 2018 r. udział cudzoziemców wyniósł już ponad 3,6%.

Największa dynamika wzrostu liczby cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych obserwowana jest dla obywateli krajów spoza UE, w szczególności:

 dla obywateli Ukrainy – w 2018 roku odnotowano ponad 26-krotny wzrost liczby osób zgłoszonych do ubezpieczenia w stosunku do 2008 roku oraz ponad 4-krotny wzrost w stosunku do 2015 roku (w badanym okresie liczba ubezpieczonych wzrosła z 16,2 tys. osób do 425,7 tys. we wrześniu 2018 roku),

 dla obywateli Białorusi – w 2018 roku odnotowano prawie 8-krotny wzrost liczby osób zgłoszonych do ubezpieczenia w stosunku do 2008 roku oraz prawie 4-krotny wzrost w stosunku do 2015 roku (w badanym okresie liczba ubezpieczonych wzrosła z 4,2 tys. osób do ponad 32,6 tys. we wrześniu 2018 roku),

 dla obywateli Indii – w 2018 roku odnotowano ponad 6-krotny wzrost liczby osób zgłoszonych do ubezpieczenia w stosunku do 2008 roku oraz prawie 3-krotny wzrost w stosunku do 2015 roku (w badanym okresie liczba ubezpieczonych wzrosła z 878 osób do 5,5 tys. we wrześniu 2018 roku),

 dla obywateli Gruzji – w 2018 roku odnotowano 29-krotny wzrost liczby osób zgłoszonych do ubezpieczenia w stosunku do 2008 roku oraz prawie 11-krotny wzrost w stosunku do 2015 roku (w badanym okresie liczba ubezpieczonych wzrosła z 189 osób do 5,5 tys. we wrześniu 2018 roku),

 dla obywateli Nepalu – w 2018 roku odnotowano prawie 16-krotny wzrost liczby osób zgłoszonych do ubezpieczenia w stosunku do 2008 roku oraz ponad 6-krotny wzrost w stosunku do 2015 roku (w badanym okresie liczba ubezpieczonych wzrosła z 172 osób do 2,7 tys. we wrześniu 2018 roku),

 dla obywateli Bangladeszu – w 2018 roku odnotowano prawie 19-krotny wzrost liczby osób zgłoszonych do ubezpieczenia w stosunku do 2008 roku oraz ponad 4-krotny wzrost w stosunku do 2015 roku (w badanym okresie liczba ubezpieczonych wzrosła z 66 osób do 1,2 tys. we wrześniu 2018 roku).

Źródło:
http://www.zus.pl/documents/10182/2322024/Cudzoziemcy+w+polskim+systemie+ubezpiecze%C5%84+spo%C5%82ecznych.pdf/4498fca6-981d-a37c-3742-8e4e74e20a32

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!