Wiadomości

W aresztach śledczych i zakładach karnych w Polsce przebywa obecnie ponad 1,3 tysiąca cudzoziemców

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

W aresztach śledczych i zakładach karnych w Polsce przebywa obecnie ponad 1,3 tysiąca cudzoziemców. Największą grupę stanowią Ukraińcy – 40 procent. Co 12. cudzoziemiec to Gruzin, a co 20. Białorusin, ale są też obywatele z egzotycznych krajów, np. Tanzanii, Kostaryki, Jordanii czy Panamy.

Według informacji przekazanych przez rzeczniczkę Dyrektora Generalnego Służby Więziennej ppłk Elżbietę Krakowską, w polskich więzieniach aktualnie przebywa 1350 cudzoziemców, z czego 1285 to mężczyźni, a 65 – kobiety. – To 1,9 procent populacji osób pozbawionych wolności. Łącznie osadzonych jest, według stanu na 14 maja bieżącego roku, 71.148 osób – powiedziała ppłk Elżbieta Krakowska.

Wskazała, że największą grupą cudzoziemców pozbawionych wolności stanowią Ukraińcy (541), Gruzini (111) i Białorusini (76). – W więzieniach przebywają również obywatele państw z różnych zakątków świata. Są Brazylijczycy, obywatele Jordanii czy Kamerunu, Sri Lanki i Tanzanii – wyliczyła.

W aresztach i zakładach karnych jest również 22 osadzonych, co do których nie udało się ustalić ich narodowości, i 10 bezpaństwowców, czyli osób nieposiadających żadnego obywatelstwa.

Przekazała również, że najwięcej cudzoziemców zostało osadzonych za przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (10,51 proc.), przeciwko porządkowi publicznemu (9,92 proc.), zabójstwa (9,84 proc.). – Cudzoziemcy odbywają kary również m.in. za kradzieże z włamaniem (8,87 proc.), ale też za gwałty (3,21 proc.) i rozboje (6,49 proc.) – podała.

/TVN24/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!