Europa Wiadomości

W Anglii student został relegowany z uczelni za nazwanie homoseksualizmu grzechem

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Uczelnia wyrzuciła Felixa Ngole, studenta pracy społecznej na uniwersytecie w Sheffield, gdyż napisał on na „Facebooku”, że homoseksualizm to grzech. Nie pomogło odwołanie do sądu. Ten bowiem przyznał rację kierującej się polityczną poprawnością instytucji.

Student opublikował na Facebooku historię Kim Davis, amerykańskiej urzędniczki, uwięzionej z powodu odmowy zarejestrowania jako „małżeństw” związków homoseksualistów. Wyraził dla niej poparcie, w oparciu o Pismo Święte.

„Małżeństwa jednopłciowe to grzech, bez względu na to czy nam się to podoba czy nie. To słowa Boga i sentymenty ludzi tych słów nie zmienią” – napisał. W odpowiedzi na wątpliwości internautów poparł swoją krytykę konkretnymi cytatami biblijnymi.

Po upływie dwóch miesięcy otrzymał wiadomość, że uczelnia bada jego facebookowe wypowiedzi. Następnie został wezwany do komisji dyscyplinarnej i relegowany z uczelni.

Czarnoskóry student wspierany przez prawników z organizacji „Christian Legal Center” próbował odwołać się od wyroku. Jednak sąd orzekł, że uniwersytet postąpił zgodnie z prawem.

Sędzia przyznał wprawdzie, że „wolność wyrażania swoich poglądów to ważne prawo”. Dodał, że „korzystanie z niego w celu wyrażania głęboko podzielanych poglądów religijnych zasługuje na szacunek w demokratycznym i pluralistycznym społeczeństwie, a szczególnie na uniwersytecie. Wolność religijnego dyskursu to dobro publiczne o wielkim znaczeniu i powadze”.

Jednocześnie sąd przyznał, że brakuje podstaw do przekonania, jakoby student zamierzał wykorzystać posiadaną przez siebie wiedzę w celu dyskryminacji. Podkreślił również, że kara nałożona na niego przez uniwersytet okazało się ciężka.

Mimo to sąd w uzasadnieniu wyroku stwierdził, że odbiorcy mogą uznać słowa studenta za osądzające, niezgodne z ethosem służby lub dyskryminujące. Podkreślił, że bez względu na intencje, postrzeganie wypowiedzi mogło spowodować szkody. Dlatego też uniwersytet posiadał jakoby uzasadnione powody do niepokoju.

Sam Felix Ngole wyraził swoje głębokie rozczarowanie faktem, że wyznawanie biblijnej etyki seksualnej doprowadziło do wyrzucenia go ze studiów. Z kolei Andrea Williams, dyrektor Christian Legal Institute, cytowana przez Life Site News podkreśliła, że tego typu wyroki świadczą o rosnącej nietolerancji rządów dla wyrażania chrześcijańskiej wiary. Prowadzą jej zdaniem do tworzenia społeczeństwa opartego na politycznej poprawności, dalekiego od wolności i sprawiedliwości.

W kontekście wyroku brytyjskiego sądu i odważnej postawy studenta warto przypomnieć o fragmentach Pisma Świętego potępiających homoseksualizm. Jak czytamy w Starym Testamencie: „nie będziesz obcował z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą. To jest obrzydliwość!” (Kpł 18; 22). „Ktokolwiek obcuje cieleśnie z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą, popełnia obrzydliwość” (Kpł 20,13).

Temat homoseksualizmu porusza również Nowy Testament. Jak pisze święty Paweł w liście do Rzymian: „Dlatego to wydał ich Bóg na pastwę bezecnych namiętności: mianowicie kobiety ich przemieniły pożycie zgodne z naturą na przeciwne naturze. Podobnie też i mężczyźni, porzuciwszy normalne współżycie z kobietą, zapałali nawzajem żądzą ku sobie, mężczyźni z mężczyznami uprawiając bezwstyd i na samych sobie ponosząc zapłatę należną za zboczenie” (1 Rz 26,27).

Z kolei autor Listu do Koryntian uznaje czyny homoseksualne (choć nie samą orientację) za przeszkodę w zbawieniu: „czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwiąźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą” (1 Kor 6,9).

W świetle Objawienia przypominanie o konsekwencjach praktyk homoseksualnych stanowi więc przejaw nie nienawiści, ale troski o wieczny los samco-łożników. Wszak upominanie grzeszników to jeden z uczynków miłosiernych względem duszy. Zatem to cenzurowanie tej prawdy stanowi prawdziwą nienawiść do homoseksualistów, gdyż utrudnia ich nawrócenie.

Źródło: pch24.pl

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!