Polska Wiadomości

Ukraiński ambasador chciałby zmian w polskim systemie edukacji

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Ambasador Ukrainy Andrij Deszczyca oświadczył w poniedziałek na wspólnej konferencji z minister rodziny Marleną Maląg, że wraz z polskim rządem stara się wypracować system zapewniający młodzieży z Ukrainy możliwość m. in. podejścia w Polsce do matury czy studiowania na polskich uczelniach. „Tu też będą potrzebne jakieś zmiany, może nawet ustawodawcze, w polskim systemie edukacji” – powiedział. Podkreślił, że ukraińscy uczniowie i studenci będą chcieli kontynuować naukę „w swoim języku i według ukraińskiego systemu nauczania”. Podkreślił, że „trwają jakieś rozmowy, żeby tworzyć klasy czy nawet całe szkoły ukraińskie”.

W czasie poniedziałkowej konferencji prasowej ambasador Ukrainy zwrócił uwagę na kwestię edukacji. „Część dzieci pójdzie może do szkół polskich, ale będą one chciały kontynuować studia w swoim języku i według ukraińskiego systemu nauczania. Tu też będą potrzebne jakieś zmiany, może nawet ustawodawcze, w polskim systemie edukacji” – oświadczył, cytowany przez portal WNP. Dodał, że „trwają jakieś rozmowy, żeby tworzyć klasy czy nawet całe szkoły ukraińskie w systemie ukraińskim i co z maturzystami”.

„Pracujemy nad tym, będzie też zespół do współpracy pomiędzy ministerstwami” – powiedział. „Oczywiście są różne pomysły. Wczoraj spotkaliśmy się z organizacjami ukraińskimi, które działają już w Polsce, które mają szkoły ukraińskie sobotnie” – podkreślił.

„Będziemy wypracowywać taki system, który by pozwolił, po pierwsze kontynuować edukację, pod drugie kończyć maturę, dla tych osób, które kończą maturę na Ukrainie i po trzecie, żeby oni mogli kontynuować ten system edukacji uriańskiej, który by istniał na Ukrainie” – wskazał.

Szefowa resortu rodziny Marlena Maląg została z kolei zapytana, czy oczekiwałaby, że podobne rozwiązania zostaną wprowadzone na szczeblu unijnym. „Oczywiście” – odpowiedziała. „My podjęliśmy odważnie działania ustawowe. Na pewno, jeśli będzie takowa potrzeba, będziemy zmieniali i wprowadzali kolejne zapisy. Dzisiaj mamy ustawę, które pozwala działać samorządom dzięki zaangażowaniu środków rządowych” – dodała.

W Dzienniku Ustaw w sobotę została opublikowana ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W specustawie znalazły się regulacje związane m.in. z kwestią legalności pobytu ukraińskich uchodźców w Polsce, oraz udzielaną im pomocą. W Dzienniku Ustaw opublikowano także komunikat ministra cyfryzacji w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych, które umożliwiają stosowanie przepisów art. 4–10 ustawy (nadawanie numeru PESEL). Komunikat ministra określa termin wdrożenia rozwiązań technicznych na dzień 13 marca 2022 r. Na dzień 16 marca 2022 r. ustanowiono zaś termin powszechnego uruchomienia obsługi wniosków.

W ubiegłym tygodniu Sejm przyjął ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W specustawie znalazły się regulacje związane m.in. z kwestią legalności pobytu ukraińskich uchodźców w Polsce, oraz udzielaną im pomocą.

Specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa reguluje m.in. kwestie związane z legalności pobytu ukraińskich uchodźców w Polsce, oraz udzielaną im pomocą. Regulacje przewidują, że ukraińscy uchodźcy, którzy przybyli do Polski będą mogli m.in. otrzymać numer PESEL. Ich pobyt w Polsce będzie uznawany za legalny przez 18 miesięcy.

Legalny jest również pobyt dzieci urodzonych już w Polsce przez Ukrainki, które uciekły przed wojną. Ukraińcy zyskali możliwość podjęcia tutaj pracy i uzyskania dostępu do opieki zdrowotnej. Ukraińscy uczniowie oraz studenci mogą kontynuować naukę w polskich szkołach i uczelniach. Specustawa zaostrza także kary za przestępstwa związane z handlem ludźmi oraz sutenerstwem popełnione w czasie wojny na Ukrainie.

Osobom i podmiotom, które zapewnią zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom z Ukrainy wypłacane będą świadczenia pieniężne w kwocie 40 zł dziennie, czyli ok 1200 zł miesięcznie. Okres wypłacania świadczenia będzie wynosił maksymalnie 60 dni. Uchodźcy z Ukrainy także otrzymają pomoc finansową. Otrzymają jednorazowo 300 zł (na osobę).

W nocy z piątku na sobotę specustawa wraz z poprawkami została przyjęta przez Senat. Jedna z senackich poprawek zakłada, że osoba objęta przepisami ustawy nie musi przybyć do Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy.

Inna poprawka zakłada, że pomocą mają zostać objęte także osoby, które przybyły z Ukrainy, nie są obywatelami tego państwa ani obywatelami Polski, lecz miały na Ukrainie zezwolenie na pobyt stały lub status uchodźcy. Kolejna poprawka przewiduje objęcie pomocą również Białorusinów, którzy uciekli z Ukrainy.

Co wy na to?

Źródło: kresy.pl

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!