Wiadomości

Ukraińcy uważają, że ich kraj nie powinien iść na kompromis z Rosją

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

78% obywateli uważa, że ​​Ukraina nie powinna iść na kompromisy z Federacją Rosyjską w celu zakończenia wojny – wynika z przeprowadzonego sondażu.

Według sondażu Charkowskiego Instytutu Badań Społecznych 89% obywateli Ukrainy wierzy głęboko w odzyskanie wszystkich czasowo okupowanych terytoriów Ukrainy. Jednocześnie kolejne 6% respondentów jest raczej przekonanych, że uda się odzyskać okupowane terytoria. Kolejny 1% uważa, że raczej się nie uda, a 2% uważa, że na pewno się nie uda. 2% respondentów nie potrafiło odpowiedzieć na to pytanie.

Jednocześnie 78% respondentów uważa, że ​​Ukraina nie powinna iść na żadne kompromisy, aby zakończyć wojnę. 6% opowiedziało się za nadaniem terytoriom okupowanym specjalnego statusu w ramach Ukrainy, 4% opowiedziało się za odmową członkostwa naszego kraju w NATO. Również 3% ankietowanych uważa za dopuszczalne nadanie językowi rosyjskiemu statusu drugiego języka państwowego oraz amnestię dla wszystkich, którzy służyli w zbrojnych formacjach na terenach okupowanych. Kolejne 2% Ukraińców uważa, że ​​w celu zakończenia wojny rozpętanej przez Rosję możliwe jest uznanie Krymu za rosyjski. A zdaniem 1 proc. warto porzucić integrację europejską. Jednocześnie 9% respondentów nie potrafiło odpowiedzieć na to pytanie. W tym przypadku socjologowie zwrócili uwagę, że odpowiadając na pytania o kompromisy respondenci mogli wybrać kilka opcji, więc suma wszystkich odpowiedzi przekracza 100%.

Zwycięstwo Ukrainy nad Federacją Rosyjską w tej wojnie dla 57% obywateli to powrót do granic z 1991 roku. Dla kolejnych 21% będzie zwycięstwem, jeśli Ukraina zostanie uznanym liderem w Europie Wschodniej. Powrót do granic z momentu inwazji Federacji Rosyjskiej z 24 lutego został uznany za zwycięstwo przez 8% ankietowanych, tyle samo wskazało na rozpad Federacji Rosyjskiej na kilka państw. Kolejne 2% udzieliło innej odpowiedzi, a 4% – trudno odpowiedzieć.

Jeśli chodzi o sam Krym, 75% Ukraińców uważa okupację półwyspu za część wojny rosyjsko-ukraińskiej. To bardziej część wojny niż jej brak – dla 9%. Dla kolejnych 2% okupacja Krymu raczej nie jest elementem wojny niż odwrotnie, dla 8% zdecydowanie nie jest częścią wojny rosyjsko-ukraińskiej, dla 6% trudno jest odpowiedzieć na to pytanie.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!