Europa Wiadomości

Ukraina : W obwodzie chmielnickim banderowską flagę uznano na równi z państwową

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!
Deputowani zaproponowali ukraińskiemu parlamentowi przypisać czerwono-czarnej fladze oficjalny status.

W obwodzie chmielnickim podjęto decyzję wykorzystania w instytucjach państwowych oprócz państwowej niebiesko-żółtej flagi także czerwono-czarną, poinformowała gazeta “Je”.
Jak przekazuje wydanie, za decyzją głosowało 51 deputowanych, 1 wstrzymał się od głosu a 5 nie głosowało.

Szef Rady Obwodowej, Mychajło Zahorodnyj oświadczył, że wydał już polecenie aby przygotować wniosek do ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej, aby uzyskać listę dat związanych z historycznymi wydarzeniami i osobami walki narodowowyzwoleńczej. To właśnie w tych dniach, o których mowa w tym piśmie, planowane jest wykorzystanie czerwono-czarnej flagi.

Lokalne władze samorządowe obwodu chmielnickiego planują także skierować apel do Rady Najwyższej Ukrainy z propozycją przypisania czerwono-czarnej fladze statusu oficjalnej flagi walki narodowowyzwoleńczej narodu ukraińskiego.

Należy nadmienić, że podobne działania wprowadzono w obwodach lwowskimoraz żytomierskim.

Czerwono-czarne barwy są historycznym symbolem Ukraińskiej Powstańczej Armii i Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów. Są to organizacje odpowiedzialne m.in. za rzeź wołyńską – masowe mordy na Polakach, które przez polski parlament zostały uznane za ludobójstwo.

Źródło: wschodnik.pl

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!