Europa Wiadomości

Ukraina planuje rozbudowę swej armii

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Jak możemy przeczytać na portalu kresy.pl zgodnie z projektami ustaw prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, liczebność ukraińskich sił zbrojnych miałaby zostać zwiększona o 11 tys., do 261 tys. żołnierzy. Jest to związane z projektem dotyczącym wdrożenia koncepcji „narodowego oporu”, który zakłada m.in. powołanie na Ukrainie Sił Obrony Terytorialnej.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski złożył w ostatnim czasie złożył w parlamencie dwa projekty ustaw dotyczące zmian w liczebności i strukturze Sił Zbrojnych Ukrainy.

Co istotne, projekt ten jest ściśle związanym z drugim, „O podstawach narodowego oporu”, co zresztą zaznaczono w treści tego pierwszego. Drugi prezydencki projekt, oznaczony przez Zełenskiego jako pilny, dotyczy sformowania na Ukrainie „narodowego oporu” – promuje „jak najszersze zaangażowanie ludności do działań ukierunkowanych na zabezpieczenie suwerenności i integralności terytorialnej państwa”. Dotyczy to przede wszystkim „wyznaczenia zadań dla obrony terytorialnej, ruchu oporu i przygotowania obywateli Ukrainy do narodowego oporu”.

Projekt ten określa też zasady finansowania i zabezpieczenia materialnego „narodowego oporu” oraz zabezpieczenia ochrony socjalnej żołnierzy i ochotników sił obrony terytorialnej, a także osób, które wykonują zadania ruchu oporu.

Zełenski proponuje zatem zorganizowania sił obrony terytorialnej jako odrębnego rodzaju sił zbrojnych, w oparciu głównie o ochotników. Jest to zarazem element składowy większego systemu, zakładającego ogólne przygotowanie obywateli do obrony kraju i innych działań w razie zajęcia części terytorium przez przeciwnika. Propozycje te wdrażają przyjęto w 2020 roku Strategię Bezpieczeństwa Wojennego Ukrainy. Z kolei w tym roku na posiedzeniu komisji parlamentarnej ds. bezpieczeństwa narodowego przedstawiono projekt ustawy dotyczący obrony terytorialnej Ukrainy oraz ochotniczych sił obrony.

Według RBC.ua, projekt ustawy zakłada zdefiniowanie m.in.: składu, celu i zadań narodowego oporu, podstaw budowy i organizacji obrony terytorialnej i ruchu oporu, procedury przygotowania obywateli do narodowego oporu i zorganizowania jego systemu kierownictwa. Określa też, jak miałyby być formowane i obsadzane oddziały Sił Obrony Terytorialnej, a także ochotnicze formacje wspólnot terytorialnych i ruchu oporu oraz porządek przygotowania, rozmieszczenia i prowadzenia obrony terytorialnej Ukrainy.

Co wy na to?

Źródło: kresy.pl

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!