Żydzi

Udział żydów w bolszewizmie

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Udział żydów w bolszewizmie

Obok Rosjan w bolszewizmie rosyjskim działają: Żydzi, Niemcy, Polacy, Łotysze i Chińczycy. Dwa ostatnie narody występują jako płatni żołdacy, używani do najkrwawszych i najwstrętniejszych egzekucji. Nieliczni Polacy i Niemcy zajmowali stanowiska kierownicze. Natomiast Żydzi pozasiadali na wszystkich prawie urzędach w stolicy i na prowincji, również stali się kierownikami ruchu bolszewickiego. Stwierdzają to te setki tysięcy, którzy z Rosji mimo swej woli nieraz zmuszeni byli wyemigrować w sposób, mniej lub więcej konieczny, wyraźnie wszyscy ci, którzy jako naoczni świadkowie pisali o Rosji np. u nas Parandowski, F. Śliz, ks. Lutosławski, a wśród obcych: Vaucker, Akston, Dumas i inni. R. Vaucker w „Lonfer bolchewik” mówi, że wśród urzędników w Moskwie, w Petersburgu, na prowincji w Smolnym i w komisariatach, w sowietach spotykał Żydów, prawie samych tylko Żydów. Biuro wywiadowcze Stanów Zjednoczonych ogłosiło jeszcze w zaraniu rządów bolszewickich udział Żydów w rewolucyjnym ruchu bolszewickim następujący komunikat: 1) W lutym 1916 r. dowiedziano się po raz pierwszy o wybuchu rewolucji w Rosji. Wykryto, że następujące osoby i banki wzięły udział w tej niszczycielskiej robocie: 1. Jakub Schiff żyd; 2. Kuhn Soel i sp., dom żydowski; dyrekcja: Jakub Schiff żyd, Feliks Warburg żyd, Otto Kohn żyd, Martimoff, L. Schiff żyd, Jerome I. Hanaerer; 3. Guggenheim żyd; 4. Maks Breitung żyd. Nie można więc wątpić, że rewolucja rosyjska, która wybuchła w rok po otrzymaniu powyższych wiadomości, była wszczęta i podtrzymana przez specyficzne wpływy żydowskie. Dla zupełnie gruntownego udokumentowania zaznaczamy też, że w kwietniu 1917 r. Jakub Schiff złożył publiczne oświadczenie, że rewolucja rosyjska udała się jedynie dzięki jego poparciu finansowemu! 2) Na wiosnę 1917 r. Jakub Schiff zaczął finansowo popierać Trockiego celem wywołania rewolucji socjalnej w Rosji; dziennik nowojorski Forword, pismo żydowsko-bolszewickie, złożyło również na ten cel udział. Jednocześnie w Sztokholmie żyd Maks Warburg finansował dom bankowy żydowski Trocki i s-ka. Tę spółkę wspomagał również syndykat westfalsko-nadreński, poważny interes żydowski, jako też żyd Olaf Aschberg z „Nea Banken” w Sztokholmie oraz Nowotarski, żyd, którego córka poślubiła Trockiego. Tym sposobem stworzono związek między żydowskimi miliarderami a żydowskim proletariatem.

3) W październiku 1917 r. wybuchła w Rosji rewolucja socjalna. Dzięki temu niektóre sowiety wzięły w swe ręce kierownictwo narodem rosyjskim, a w tych sowietach następujące

osoby zajęły wybitne miejsca:

4) Jednocześnie stwierdzono, że żyd Paweł Warburg, dawniej pozostający w stosunkach z „Feederal Reserve Board”, utrzymywał żywą łączność z pewnymi osobistościami bolszewickimi w Stanach Zjednoczonych. To, łącznie z innymi wiadomościami, sprowadziło jego upadek przy ponownych wyborach do wspomnianego komitetu.

5) Wśród szczerych przyjaciół Jakuba Schiffa był rabin Judas Magnes, najbardziej serdeczny przyjaciel i oddany agent Schiffa. Rabin Magnes, to gorliwe indywiduum, jako propagator międzynarodowego judaizmu. Pewien żyd, imieniem Jakub Billikopf oświadczył, że Magnes jest prorokiem. W początkach 1917 r. wspomniany prorok żydowski utworzył pierwsze w tym kraju stowarzyszenie naprawdę bolszewickie pod nazwą Rada Ludowa. Szkodliwość tego stowarzyszenia ujawniła się dopiero później. Dnia 24 października 1918 r. oświadczył Judas Magnes, że jest „bolszewikiem” i że pozostaje w doskonałej zgodzie z bolszewicką doktryną i ideałem. Magnes uczynił to wyznanie na zebraniu komitetu żydowskiego w New Jorku. Jakub Schiff potępił wprawdzie ideę J. Magnesa, ale ten, by zdobyć opinię publiczną, wystąpił z komitetu żydowsko-amerykańskiego.

6) Judas Magnes, wspomagany przez Jakuba Schiffa, jest w ścisłych stosunkach z organizacją syjonistyczną „Poale”23, co więcej, jest jej faktycznym kierownikiem. Celem ostatecznym organizacji jest zdobycie międzynarodowej przewagi dla stronnictwa robotników żydowskich. I tu również uwydatnia się związek między miliarderami żydowskimi a proletariatem żydowskim.

7) Przed kilku tygodniami podówczas wybuchła rewolucja w Niemczech, samorzutnie żydówka Róża Luksemburg ujęła w swe ręce jej kierownictwo polityczne, a jednym z głównych przywódców międzynarodowego ruchu bolszewickiego był żyd, Haase. Odtąd rewolucja socjalna w Niemczech rozwijała się według tych samych dyrektyw żydowskich jak rewolucja socjalna w Rosji.

8) Jeśli zwrócimy uwagę na to, że firma żydowska Kohn Loeb i Ska, pozostaje w stosunkach z syndykatem westfalsko-reńskim, tj. z bankiem żydowskim w Niemczech, i z braćmi Lazare, tj. z bankiem żydowskim w Paryżu, oraz z bankiem Ginsberga, tj. z bankiem żydowskim w Petrogradzie, Tokio i w Paryżu; jeśli nadto uwzględnimy, że powyższe firmy żydowskie są w ścisłych stosunkach z domem żydowskim Speyera i Ska w Londynie, New Jorku i Frankfurcie, jak również z „Nea-Banken” firmą żydowsko-bolszewicką w Sztokholmie, okaże się, że ruch bolszewicki jako taki jest do pewnego, dość wysokiego stopnia wyrazem ogólnego ruchu żydowskiego i że niektóre banki żydowskie są wysoko zainteresowane w organizacji tego ruchu. Również widzimy niedwuznacznie, że udział żydów w akcji bolszewickiej jest tak oczywisty, że sami żydzi temu nie przeczą, wyjaśniają tylko (ot tak dla mydlenia oczu), iż żydzi bolszewiccy przestali być żydami, iż są to Rosjanie religii żydowskiej(?), albo nawet Rosjanie prawosławni(!). Jeżeli byłoby w tym twierdzeniu choć szczyptę prawdy, że owi żydzi rosyjscy czyli bolszewicy przestali być żydami, i że są to Rosjanie religii żydowskiej czy też Rosjanie prawosławni, to jednak należy postawić pytanie, czymże wytłumaczyć można żydów w Polsce, którzy jak to prawie codziennie widzimy, stają na czele akcji bolszewickiej w Polsce i są tej akcji szczerymi propagatorami??? Przecież w tej sprawie, w sprawie udziału „polskich żydów” w tak bardzo liczebnej ilości w akcji propagandy bolszewizmu u nas, a tym bardziej w akcji przewodniej, na czele której to widzimy przeważnie żydów, i tylko żydów, nie ośmielicie się przecież twierdzić, że ci „polscy żydzi” bolszewicy, zerwali węzły kulturalne z masą żydowską, lub też poddali się wpływom środowiska polskiego, albo że są to żydzi Polacy, albo nawet żydzi Polacy katolicy, tak jak to twierdzicie o żydach rosyjskich, że oni ci żydzi bolszewicy przestali być żydami, a są to tylko Rosjanie religii żydowskiej lub też nawet Rosjanie prawosławni? A teraz jeszcze jedno pytanie, też bardzo ważne…

Fragmenty powyższe pochodzą z książki “Demonizm nad Polską i Europą”. Książka dostępna jest zarówno w wersji papierowej, jak i w e-wydaniu.

Demonizm nad Polską i Europą – Ignacy Szutowicz

Demonizm nad Polską i Europą – Ignacy Szutowicz (E-WYDANIE)

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!