Historia Wiadomości

Uczcili żołnierzy Samoobrony Wileńskiej

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Wileński Klub Rekonstrukcji Historycznej Garnizon Nowa Wilejka uczcził pamięć żołnierzy Samoobrony Wileńskiej, która przed 99 laty stoczyła pod Wilnem zwycięską potyczkę z bolszewikami.

Rekonstruktorzy z Wileńskiego Klubu Rekonstrukcji Historycznej „Garnizon Nowa Wilejka” zapalili w tym tygodniu znicze na grobach żołnierzy Samoobrony Wileńskiej, pochowanych na Cmentarzu na Rossie.

Żołnierze Samoobrony Wileńskiej na przełomie 1918-1919 roku podjęli walkę o przynależność Wilna do odradzającego się państwa polskiego. Do oddziałów samoobrony należał, między innymi, znany architekt Antoni Wiwulski.

Samoobrona Wileńska zaczęła się formować w październiku 1918 roku. Jej komendantem mianowany został generał Władysław Wejtko. Oddziały samoobrony miały obronić Wilno przed nadchodzącą Armią Czerwoną. W grudniu w grodzie nad Wilią ogłoszono mobilizację, do oddziałów samoobrony zgłaszali się ochotnicy. W dniach 3 i 4 stycznia trwały walki z bolszewikami w rejonie między Nową Wilejką a Wilnem. Polacy Niestety, 5 stycznia 1919 r. byli zmuszeni wycofać się z Wilna. Część z nich przedarła się do Brześcia, gdzie połączyła się z Wojskiem Polskim.

Rekonstruktorzy z Garnizonu Nowa Wilejka już od kilku lat 3 stycznia obchodzą Dzień Samoobrony Wileńskiej.

Wileński Klub Rekonstrukcji Historycznej Garnizon Nowa Wilejka, którym kieruje historyk Waldemar Szełkowski, powstał w 2014 roku.

/l24.lt/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!