Wiadomości

Tzw. “rzecznikowi praw obywatelskich” marzy się zamordyzm

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar wystosował list do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej, w którym pyta o prawne podstawy kontroli szkół, które zdecydowały się na uczestnictwo w akcji „Tęczowy Piątek”, kompletnie przy tym pomijając wolę rodziców i ich rolę w procesie wychowania dzieci.

– Inicjatywa „Tęczowego piątku” wywoływała obawy, że jej rzeczywistym, a jednocześnie ukrytym celem, ma być „promocja” wśród uczniów zachowań i postaw stereotypowo przypisywanych środowisku osób LGBT. Jakkolwiek trudno odnosić się do takich zarzutów, to należy przypomnieć, jaki jest realny skutek braku prowadzenia edukacji antydyskryminacyjnej w szkołach. Jest nim postępująca nietolerancja dla „inności” i nieprzystawania do przyjętej „normy” – czytamy w liście.

Wyraźnie więc widzimy, że rzecznik praw obywatelskich uważa, iż szkoła powinna służyć za narzędzie kształtowania światopoglądu i zmuszać uczniów do akceptowania środowisk LGBT i stosowany przez te środowiska homoterror, zarazem absolutnie nie akceptując postaw odwołujących się do tradycyjnego systemu wartości.

/Telewizja Republika, Twitter/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!