Wiadomości

Turcy, Irańczycy, Afgańczycy… – w ostatnich dniach Straż Graniczna miała pełne ręce roboty

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

W sobotę (6 października), funkcjonariusze PSG w Krakowie-Balicach zatrzymali dwóch cudzoziemców, którzy przylecieli samolotem rejsowym z Aten. Podróżni posługiwali się fałszywymi dokumentami.

Mężczyźni okazali funkcjonariuszom SG bułgarskie dowody osobiste, które znacznie różniły się od przyjętych wzorów. Podczas kontroli cudzoziemcy przyznali, że ich dokumenty są fałszywe i że kupili od przemytnika w Grecji. Ponadto w bagażach pasażerów funkcjonariusze znaleźli dwa polskie dowody osobiste, wydane rzekomo przez wójta jednej z małopolskich gmin. Te dokumenty również były fałszywe. Łącznie za całą podróż oraz podrobione dowody osobiste cudzoziemcy zapłacili po 3 tysiące euro. Migranci nie mieli żadnych dokumentów, które potwierdzałyby ich tożsamość oraz obywatelstwo. Obaj oświadczyli, że są obywatelami Iranu i uciekli ze swojego kraju z powodu prześladowań religijnych. Po dwumiesięcznej pieszej wędrówce z Iranu przez Turcję dotarli do Grecji, skąd kilkukrotnie próbowali dostać się do Niemiec, gdzie mieszkają ich rodziny.

Cudzoziemcy przyznali się do winy i złożyli wniosek o dobrowolne poddanie się karze. W porozumieniu z Prokuratorem Prokuratury Rejonowej Kraków-Prądnik Biały ustalono karę łączną w wymiarze 8 miesięcy pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 2 lata, przepadek dowodów rzeczowych,  poniesienie kosztów postępowania oraz informowanie Sądu o przebiegu próby. Kolejnego dnia – na wniosek Komendanta PSG w Krakowie-Balicach – Sąd wydał postanowienie o umieszczeniu obywateli Iranu w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Lesznowoli na okres do 3 miesięcy..

7 października funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej pełniący służbę w Hrebennem podczas patrolu zauważyli ślady przekroczenia granicy zielonej. W wyniku podjętego od razu pościgu zatrzymali dwóch cudzoziemców, pieszo oddalających się w głąb kraju.  Ustalono, że zatrzymani są obywatelami Turcji w wieku 36-48 lat. Przybysze nie posiadali dokumentów uprawniających ich do pobytu w Polsce. Po wykonaniu niezbędnych czynności zostali przekazani stronie ukraińskiej w ramach readmisji.

Wczoraj (8 października) funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Opolu zatrzymali dwóch cudzoziemców. Mężczyźni nielegalnie przyjechali do Polski ukryci w naczepie samochodu ciężarowego.

Informację o ujawnionych w Olszowej dwóch młodych obcokrajowcach Straż Graniczna otrzymała od funkcjonariuszy Policji ze Strzelec Opolskich. Migranci przyjechali do Polski ukryci w naczepie ciężarówki pomiędzy ładunkiem artykułów chemii gospodarczej. Nie mieli żadnych dokumentów. Podczas zatrzymania poinformowali funkcjonariuszy, że pochodzą z Afganistanu.

Dzisiaj Straż Graniczna w obecności tłumacza, będzie ustalać tożsamość i obywatelstwo zatrzymanych cudzoziemców. Prowadzone będą także wyjaśnienia, w jaki sposób dostali się oni do naczepy ciężarówki oraz skąd przyjechali do Polski i jaki był cel ich podróży.

/strazgraniczna.pl/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!