Wiadomości

TSUE znów przeciwko Polsce: Każą nam zamknąć kopalnię Turów

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

„Polska zostaje zobowiązana do natychmiastowego zaprzestania wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów. Podnoszone przez Czechy zarzuty dotyczące stanu faktycznego i prawnego uzasadniają zarządzenie wnioskowanych środków tymczasowych” – czytamy w postanowieniu wydanym przez wiceprezes Trybunału.

Kopalnia Turów znajduje się w południowo-zachodniej części województwa dolnośląskiego, tuż u zbiegu granic trzech państw: Niemiec, Czech i Polski. Kopalnia Turów jest jednym z najważniejszych i największych zakładów przemysłowych w tej części Dolnego Śląska.

W zakres działalności KWB Turów wchodzi głównie górnictwo i wzbogacenie węgla brunatnego, wydobywanie kruszywa i gliny, unieszkodliwianie odpadów i ochrona środowiska przed ujemnymi skutkami działalności górniczej, w tym rekultywacja terenów pogórniczych.

Kopalnia Turów należy do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. W 2020 roku minister klimatu Michał Kurtyka przedłużył koncesję na wydobywanie węgla brunatnego na kolejne sześć lat. Nie podoba się to Czechom, którzy uważają, że działalność kopalni Turów negatywnie wpływa na tamtejsze tereny, gdzie obniża się poziom wód gruntowych. To właśnie na wniosek Czech TSUE zajął się tą sprawą.

Postanowienie TSUE wywołało w Polsce oburzenie:

/TVP Info/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!