Wiadomości

TSUE podjął decyzję ostateczną – nie ma zgody na reformę wymiaru sprawiedliwości w rzekomo suwerennej Polsce

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Jakżeż dzisiejsza sytuacja przypomina schyłek XVIII wieku, kiedy to również nasi „strategiczni partnerzy” nie zgadzali się na jakiekolwiek reformy systemu panującego w Polsce…

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej podtrzymał swą wcześniejszą decyzję ws. zablokowania reformy polskiego Sądu Najwyższego. Chodzi m.in. o zawieszenie przepisów ustawy o SN odsyłających sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku po ukończeniu 65. roku życia. Takie postanowienie „zabezpieczające” TSUE wydał w październiku w związku ze skargą Komisji Europejskiej na Polskę. Dzisiaj wydał ostateczne orzeczenie ws. środków tymczasowych – poinformowało Radio RMF.

24 września Komisja Europejska poinformowała, że unijni komisarze podjęli decyzję o skierowaniu do TSUE skargi przeciwko Polsce w związku z zapisami znowelizowanej ustawy o Sądzie Najwyższym. KE wnioskowała o rozpatrzenie sprawy w trybie przyspieszonym i o wydanie przez Trybunał tymczasowej decyzji zabezpieczającej – tak, aby do czasu wydania przez TSUE ostatecznego orzeczenia niektóre przepisy ustawy o SN pozostały zawieszone.

TSUE zdecydował w postanowieniu o zawieszeniu przepisów dotyczących przechodzenia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego, którzy ukończyli 65 lat, przywróceniu do pracy tych przesuniętych już w ten sposób w stan spoczynku i wstrzymaniu mianowań na miejsca tych sędziów.

W postanowieniu TSUE znalazł się również ustęp poświęcony zakazowi powoływania w miejsce prof. Małgorzaty Gersdorf nowego Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, jak i mianowania osoby pełniącej obowiązki Pierwszego Prezesa.

Dzisiaj unijny Trybunał wydał ostateczne orzeczenie ws. tych środków zabezpieczających, w którym podtrzymał wcześniejszą decyzję.

/rmf24.pl/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!