Wiadomości

TSUE: Oskarżenia o nieprawidłowości w sądownictwie w Polsce nie mogą być podstawą do odmowy wykonania ENA

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Informacje o systemowych lub ogólnych nieprawidłowościach w zakresie niezawisłości władzy sądowniczej w Polsce lub o pogłębieniu się tych nieprawidłowości nie stanowią podstawy do odmowy wykonania przez organy sądowe innych państw UE każdego europejskiego nakazu aresztowania (ENA) wydanego przez polski organ sądowy – orzekł TSUE.

Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł jednocześnie, że „należy odmówić wykonania europejskiego nakazu aresztowania wydanego przez polski organ sądowy, jeżeli w świetle osobistej sytuacji zainteresowanej osoby, charakteru przestępstw, których dotyczy nakaz, oraz kontekstu faktycznego, w którym został on wydany, istnieją poważne i sprawdzone podstawy, aby uznać, że w wypadku przekazania tym organom osoba ta będzie ze względu na te nieprawidłowości narażona na rzeczywiste ryzyko naruszenia prawa do rzetelnego procesu sądowego”.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!