Felietony

Tropy słoni, czyli mieszkania dla żab

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Żaby potrzebują słoni. Wypełnione wodą tropy tych wielkich zwierząt stanowią doskonałe miejsce do rozrodu płazów – zaobserwowali naukowcy w Birmie.

Wypełnione wodą deszczową zagłębienia po stopach słoni indyjskich (Elephas maximus) są pełne skrzeku i kijanek. Takie zbiorniki mogą przetrwać nawet ponad rok i stanowią dla płazów tymczasowe lokum w porze suchej, kiedy inne miejsca są niedostępne. Ślady mogą pełnić również funkcję łączników żabich populacji.

Naukowcy publikujący w magazynie „Mammalia” dokonali swoich obserwacji na birmańskim obszarze chronionym Htamanthi Wildlife Sanctuary.

Słonie są postrzegane, jako „inżynierowie eksystemu”, gdyż intensywnie modyfikują wegetację poprzez żerowanie, tratowanie i rozprzestrzenianie nasion oraz przetwarzanie ogromnych ilości roślinnej biomasy w nawóz – istotne źródło składników odżywczych dla systemów lądowych i wodnych. W mniejszej skali m.in. wspierają lokalną różnorodność roślin, kiedy przerzedzają korony drzew, umożliwiając innym gatunkom rozwój.

Większość badań na ten temat skupiała się na słoniach afrykańskich (Loxodonta Africana) i w mniejszym stopniu na słoniach leśnych (Loxodonta cyclotis) w Afryce, stąd rola słoni indyjskich w inżynierii ekosystemu jest mniej poznana. Słonie indyjskie uznawane są za zagrożone wymarciem w związku z utratą siedlisk, kłusownictwem i konfliktami z ludźmi, m.in. z powodu niszczenia upraw.

„Ślady słoni są wirtualnymi mieszkaniami dla żab. To badanie podkreśla ważną rolę, jaką dzika przyroda odgrywa w ekosystemach, czasem w niespodziewany sposób. Kiedy tracimy jeden gatunek, może to w nieoczywisty sposób dotykać innych, dlatego ochrona nietkniętych ekosystemów z pełną gamą gatunków jest tak istotna” – powiedział Steven Platt, herpetolog w amerykańskiej organizacji Wildlife Conservation Society, główny autor badania.

/Nauka w Polsce – PAP/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!