Felietony

To świetna sprawa dla naszej młodzieży

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Fundacja Enea zainaugurowała akcję pomocy dla Polaków mieszkających na Litwie – Dobra Energia ponad Granicami. Celem projektu jest zachęcenie rodziców dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia do wyboru polskich szkół oraz nauki języka polskiego, polskiej historii, kultury oraz tradycji, budujących więź z Ojczyzną. Głównym partnerem został Caritas Archidiecezji Poznańskiej, który od lat z powodzeniem niesienie pomoc – także poza granicami Polski.

W poniedziałek, 27 lutego, uczestniczyłam w bardzo ważnym wydarzeniu, a mianowicie w zainagurowaniu projektu Dobra Energia ponad Granicami. Fundacja Enea, z inicjatywy Andrzeja Kojro, członka Rady Fundacji Enea i prezesa Enei Operator, postanowiła pomóc polskim szkołom i nam, Polakom mieszkającym na Litwie.

Poprzedziła tę inicjatywę wizyta w dniu 19 października 2016 roku w Wilnie przedstawicieli Enea na czele z Andrzejem Kojro, prezesa Fundacji Enea Sławomira Krenczyka, Caritasu Archidiecezji Poznańskiej z ks. Marcinem Aleckim oraz Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej oddział w Poznaniu z Krystyną Liminowicz na czele. Stronę naszą reprezentowali: Józef Kwiatkowski, poseł, prezes „Macierzy Szkolnej”; Wanda Krawczonok, poseł, wiceprzewodnicząca AWPL-ZChR; Maria Rekść, mer rejonu wileńskiego; Renata Cytacka z Forum Rodziców Szkół Polskich na Litwie. Omówiliśmy sytuację szkolnictwa polskiego na Litwie oraz zapotrzebowania i oczekiwania. Cieszy fakt, na tak szybką reakcję od przedstawicieli Enea oraz Caritas Archidiecezji Poznańskiej. W wakacje nasza młodzież będzie miała zapewnione wyjazdy wypoczynkowo-edukacyjne.

Podczas podpisywania projektu „Dobra Energia ponad Granicami” inicjator akcji, prezes Enea Operator Andrzej Kojro, powiedział: „Mam na Litwie przyjaciół, Polaków, którzy mieszkają tam od pokoleń. Wiem, z jakimi problemami borykają się na co dzień, żeby zachować polską tożsamość, język, kulturę i tradycję. Stąd mój pomysł na uruchomienie inicjatywy, która wesprze młode pokolenie i pozwoli mu poznać kulturę, historię kraju swoich przodków odwiedzając między innymi miejsca, w których Polska się narodziła”.

Fundacja Enea wraz z partnerami stawia sobie za cel szerzenie polskiej tradycji, historii i języka na Litwie.

„Potrzebne są spotkania i budowanie więzów przyjaźni pomiędzy młodymi Polakami na Litwie i w kraju. Pomóc ma w tym wymiana uczniowska, którą będzie organizować Fundacja Enea wraz z Caritas. Projekt Dobra Energia ponad Granicami przygotowaliśmy we współpracy ze społecznością Polaków mieszkających na Litwie i powstał on w odpowiedzi na jej potrzeby. Z naszej pomocy skorzysta także młodzież z Wielkopolski, poznając kulturę i historię swoich rówieśników z Litwy” – powiedział Sławomir Krenczyk, prezes Fundacji Enea.

„Jeśli wyznacza się granice miłości, to jej nie ma wcale, mówią mądre głowy. Caritas znaczy miłość i nie wyobrażamy sobie, że granice stanowiłyby jakąś przeszkodę, aby innym pomagać i budować mosty, zwłaszcza jeśli chodzi o Polaków, którym przyszło żyć poza granicami naszej Ojczyzny. Ogromnie się cieszę, że dla nas, fundacji, instytucji i firm, szczególną rolę odgrywa Enea – udaje się jednoczyć siły dla realizacji wspólnego celu. Jestem przekonany, że osoby, które skorzystają z przygotowywanego projektu, wzmocnią się duchowo i nie utracą wiary w drugiego człowieka” – powiedział ks. Waldemar Hanas, dyrektor Caritas Archidiecezji Poznańskiej.

Projekt Dobra Energia ponad Granicami – to także wsparcie kadry pedagogicznej z polskich szkół na Litwie. Specjalnie dla nich zostaną zorganizowane szkolenia, m.in. z dydaktyki i metodyki. Dodatkowo w spółkach Grupy Enea, w siedzibach Caritasu oraz Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej przeprowadzone zostaną zbiórki książek o charakterze edukacyjnym. Taka forma pomocy zdecydowanie może zwiększyć szanse młodych ludzi na kontynuację nauki na wyższych uczelniach.

Akcji Dobra Energia ponad Granicami patronuje Senat RP i Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

„Senat Rzeczypospolitej Polskiej od lat sprawuje pieczę nad Polonią i Polakami za granicą. Blisko współpracujemy z naszymi Rodakami rozrzuconymi po całym świecie, znamy ich aktywność i ofiarność w dziele kultywowania polskości. Mamy świadomość ich licznych sukcesów, ale też skali potrzeb i problemów. Zdajemy sobie też sprawę, że pomoc instytucjonalna jest w tym przypadku daleko niewystarczająca. Potrzeba zaangażowania społecznego i wielu inicjatyw oddolnych, aby Polacy żyjący poza granicami naszego kraju czuli nasze autentyczne wsparcie i bliską więź z Ojczyzną. Projekt “Dobra Energia Ponad Granicami”, którego pomysłodawcą jest Pan Andrzej Kojro, Prezes Spółki Enea Operator jest najlepszym przykładem działania, które angażując przedstawicieli biznesu i osoby prywatne, niesie konkretną pomoc tam, gdzie jest ona potrzebna. W tym przypadku są to polskie dzieci na Litwie, które dzięki projektowi będą mogły rozwijać swoje pasje i zainteresowania, pogłębiać wiedzę o Polsce i spełniać swoje dziecięce marzenia. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w realizację tego wartościowego projektu. Macie Państwo szczere serca! Pomoc ludziom daje radość, oby więc jak najwięcej ludzi chciało tej radości zaznać” – powiedziała Maria Koc, wicemarszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

„Z radością przyjąłem wiadomość o wspólnej inicjatywie Fundacji Enea i Caritasu, która niewątpliwie przyczyni się do zacieśnienia relacji z naszymi rodakami na Litwie. Dla Rządu Rzeczypospolitej Polskiej kwestia edukacji polskiej młodzieży mieszkającej poza granicami naszego kraju jest niezwykle istotna. Ważne jest, aby młodzi Polacy na Litwie mieli możliwość poznania tradycji, kultury i historii Polski poprzez rzeczywistą obecność w naszej Ojczyźnie. Projekt ten pozwoli na bardziej świadome zrozumienie ich polskiej tożsamości, a dzięki ciekawemu programowi działania z pewnością osiągnie on zakładane cele” – dodał Jan Dziedziczak, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Pierwsi uczniowie z Litwy pojadą do Poznania już w drugiej połowie czerwca tego roku. To ważna wiadomość dla nas, gdyż nasza młodzież będzie mogła wypoczywając doskonalić znajomość języka ojczystego. Dzięki tym wyjazdom młodzież polska z Litwy będzie miała zapewne większą możliwość zapoznania się dokładniej z polską kulturą i historią, pozna szerzej polskich bohaterów. Dowie się, czym obecnie interesuje się młodzież z Korony. Będą mogli skonfrontować osobiście różnice w przedstawianiu naszej historii w Polsce i na Litwie.

Będzie to dla naszej młodzieży niezapomniane przeżycie i oby takich inicjatyw było jak najwięcej. Dziękuje dla organizatorów za wspaniałą inicjatywę, jaką jest projekt Dobra Energia ponad Granicami oraz za zaproszenie na inaugurację danego projektu do Poznania.

Renata Cytacka

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!