Felietony

Tak świętowano 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości w Solecznikach na Wilenszczyźnie

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Obchody rozpoczęły się przez uroczyste podniesienie flag Litwy i Polski na placu przed samorządem oraz odegranie hymnów dwóch państw.

– Dzisiaj jesteśmy świadkami historycznych wydarzeń – żyjemy w czasie, kiedy Litwa i Polska obchodzą 100-lecie odzyskania niepodległości. Dziś pozdrawiamy Polskę i naród polski z urodzinami. Dzień odrodzenia wolności Polski jest świętem dla kraju i narodu polskiego. Również dla nas, Polaków, zamieszkałych w rejonie solecznickim. Niepodległość to dar, to też zadanie. Zadanie dla nas, aby w dzisiejszym czasie pielęgnować to, co przekazali nam przodkowie – wolność, język, kulturę, tradycje. A jednocześnie, będąc obywatelami Litwy, starać się, aby narodowość i tradycje narodowe nie dzieliły, ale łączyły, aby kraje, których jesteśmy obywatelami i nosicielami narodowej kultury były najlepsze w Europie – po litewsku i po polsku zwrócił się do zebranych na placu mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz.

Promocją aktywnego trybu życia i uczczeniem święta stał się Solecznicki Bieg Niepodległości ulicami Solecznik. W patriotycznym biegu wzięło udział ponad sto uczestników w różnym wieku. Chodziło przede wszystkim o uświetnienie 100. rocznicy Niepodległości Polski, ale też zdrowe i świetne samopoczucie. Najszybsi zostali uhonorowani pamiątkowymi pucharami.

Kontynuacją obchodów była Msza święta, która odbyła się w solecznickim kościele i była koncelebrowana przez księży Wacława Wołodkiewicza, Józefa Aszkiełowicza, Daniela Narkuna, Józefa Narkuna i Renalda Kuczkę. W homilii ks. Józef Aszkiełowicz zaakcentował wagę wiary i wartości duchowych w procesie odzyskania niepodległości. Mówił o dewizie „Bóg, Honor, Ojczyzna”, za którą w tamtym czasach się umierało, a obecnie według niej należy żyć i ją kultywować. Podniosłości nabożeństwu nadał śpiew chóru kameralnego „Akolada”’ z Bydgoszczy pod kierownictwem Renaty Szerafin-Wojtowicz.

Punktem kulminacyjnym obchodów Dnia Niepodległości Polski w Solecznikach stał się koncert pod nazwą „Droga do wolności” w Centrum Kultury. Wystąpiły zespoły: „Piramidy” z Polski i miejscowe „Art of Music”, „Solczanie” oraz „Solczanka”. Koncert nosił patriotyczny charakter. Przekaz z prezentacją multimedialną odwołującą się do epizodów wydarzeń walk o wolność w Polsce i Europie, znaczące teksty piosenek, aranżacja i wykonanie wprowadziły słuchaczy w nastrój zadumy, refleksji i zachwytu.

Słowa uznania za organizację tak interesujacego programu należą się kierownikom – Barbarze Suckiel i Piotrowi Kajetanowi Matczukowi.

/salcininkai.lt, l24.lt/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!