Historia

Kalendarium historyczne: 28 sierpnia 1919 roku – Powstanie Sejneńskie

Rocznica zwycięsko zakończonego, Powstania Sejneńskiego. Dziś w naszym kalendarium przyjrzymy się starciom polsko-żmudzkim z 1919 roku. Tymczasowa linia podziału pomiędzy Polską i Litwą (Żmudzią), wyznaczona przez działającego z ramienia Ligi Narodów Ferdinada Focha, nie satysfakcjonowała żadnej ze stron. Dochodziło do kolejnych małych napaści i potyczek. Wycofanie się latem 1919 roku stacjonujących dotąd w rejonie wojsk […]

Historia

Kalendarium historyczne: 27 sierpnia 1492 roku – Jan Olbracht królem Polski

Rocznica obioru na Króla Polski jednego z synów Kazimierza IV Jagiellończyka. Dziś w naszym kalendarium przyjrzymy się czasom panowania Jana Olbrachta. 7 czerwca 1492 roku zmarł Kazimierz IV Jagiellończyk. Na litewskiego władcę wyznaczył swojego syna Aleksandra. Polakom „zalecił” z kolei innego syna, Jana Olbrachta. Ponieważ Polska, w przeciwieństwie do Litwy nie była monarchią dziedziczną Jagiellonów, […]

Historia

Kalendarium historyczne: 26 sierpnia 1943 roku – zamach NSZ na gen. Kurta Rennera

Rocznica zlikwidowania przez oddział NSZ najwyższego rangą dowódcy niemieckiego, jakiego udało się zabić polskiemu podziemiu podczas okupacji. Dziś w naszym kalendarium przyjrzymy się udanemu zamachowi na niemieckiego generała Kurta Rennera. 26 sierpnia 1943 roku, żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych pod dowództwem wachmistrza Tomasza Wójcika ps. „Tarzan”, zastawili na trasie Drygules-Ożarów zasadzkę. Partyzanci otrzymali informację o  niemieckim […]

Historia Wiara

Kalendarium historyczne: 25 sierpnia 1888 roku – Adam Chmielowski zakłada zgromadzenie Albertynów

Rocznica powołania przez Św. Brata Alberta, zgromadzenia Albertynów. Dziś w naszym kalendarium przyjrzymy się życiu i działalności Adama Chmielowskiego, znanego jako Brat Albert. Adam Chmielowski urodził sie w 1845 roku w podkrakowskiej wsi Igołomia. Był synem urzędnika Wojciecha oraz Józefy z domu Borzysławskiej. Ukończył szkołę elementarną w Warszawie. Potem dzięki pomocy ojca chrzestnego Adama Kłodnickiego […]

Europa Historia Kultura Wiadomości

W swój dzień niepodległości, Ukraina publikuje antypolski film

Dziś Ukraina obchodzi swój Dzień Niepodległości. Z tej okazji przygotowano film pt. „Dowbusz”, opowiadający o karpackim zbójniku Aleksym Doboszu. Film został dofinansowany przez państwową agencję ds. kina. W swój dzień niepodległości, Ukraina publikuje antypolski film. Od dziś, w ukraińskich kinach można oglądać film „Dowbusz”, prezentowany jako kino historyczno-przygodowe. Film opowiada o  rozbójniku Aleksym Doboszu, który […]

Historia

Kalendarium historyczne: 24 sierpnia 1989 roku – Tadeusz Mazowiecki premierem

Rocznica powołania Tadeusza Mazowieckiego na urząd premiera RP. Dziś w naszym kalendarium przyjrzymy się życiu i działalności Tadeusza Mazowieckiego, którego fałszywie nazywa się pierwszym niekomunistycznym premierem po 1944 roku. Tadeusz Mazowiecki urodził się 18 kwietnia 1927 roku w rodzinie płockiego lekarza Bronisława oraz jego żony Jadwigi z domu Szemplińskiej. Wybuch II Wojny Światowej przerwał jego […]

Historia

Kalendarium historyczne: 23 sierpnia 1939 roku – pakt Ribbentrop-Mołotow

Rocznica podpisania przez delegacje hitlerowską i sowiecką paktu o nieagresji. Dziś w naszym kalendarium przyjrzymy się bezpośredniej przyczynie wybuchu II Wojny Światowej, czyli porozumieniu III Rzeszy ze Związkiem Sowieckim. W drugiej połowie lat 30. Józef Stalin, mający prerogatywy większe niż dawni carowie, zaczął przygotowywać swój kraj do nowej wojny. Z tego powodu, w pierwszej kolejności […]

Historia

Kalendarium historyczne: 22 sierpnia 1531 roku – bitwa pod Obertynem

Rocznica zwycięstwa wojsk polskich w bitwie pod Obertynem. Dziś w naszym kalendarium przyjrzymy się mało znanemu epizodowi z historii polski – konfliktowi granicznemu z Mołdawią w I poł. XVI wieku. Za panowania hospodara Stefana III Wielkiego doszło do przejściowego zerwania stosunku lennego Mołdawii z Koroną Królestwa Polskiego, co skwapliwie wykorzystali Turcy, opanowując w 1484 roku […]

Felietony Historia

Tom Zwk: Zagraniczni dziennikarze wobec Hitlera

Tom Zwk: Zagraniczni dziennikarze wobec Hitlera Zmiany zachodzące w III Rzeszy budziły zainteresowanie obywateli USA. Liczni korespondenci amerykańscy informowali rodaków o „blaskach i cieniach” nazizmu. Do Niemiec przyjeżdżali także naukowcy amerykańscy pragnący u źródeł zbadać fenomen Adolfa Hitlera, zaś turyści z USA chętnie wybierali Rzeszę jako miejsce urlopowe. Amerykanie przybywający do Niemiec byli poddawani działaniom […]

Historia

Kalendarium historyczne: 21 sierpnia 1925 roku – rozstrzelanie członków komunistycznej bojówki

Rocznica rozstrzelania na stokach Cytadeli Warszawskiego członków antypolskiej bojówki komunistycznej. Dziś w naszym kalendarium przyjrzymy się działalności trzech terrorystów komunistycznych, którzy próbowali obalić polski rząd: Władysława Hibnera, Władysława Kniewskiego i Henryka Rutkowskiego. Hibner był aktywistą Komuistycznej Partii Polski. Już w 1919 roku został skazany za działalność antypaństwową. Wydalono go do Związku Sowieckiego w rmach wymiany więźniów, skąd jednak […]