Wiadomości

Ta niemiecka buta… Straż Graniczna zrobiła porządek z intruzami

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Wczoraj (28.02.2023 r.) funkcjonariusze z Placówki SG w Czeremsze ujawnili pięć osób, które złamały zakaz wejścia na pas drogi granicznej i przepisy porządkowe obowiązujące w strefie nadgranicznej. Dodatkowo jedna z nich otrzymała decyzję o wydaleniu z Polski.

Funkcjonariusze pełniący służbę w Centrum Nadzoru w Białymstoku zauważyli kilka osób przy zaporze po stronie polskiej, które przerzucały pakunki na stronę białoruską. Natychmiast w to miejsce został wysłany patrol z Placówki SG w Czeremsze, który wylegitymował 3 obywateli Polski, 2 obywateli Niemiec i 1 obywatelkę Szwajcarii. Osoby przyjechały w rejon polsko-białoruskiej granicy z rzeczami, które przerzucali na stronę białoruską.

W trakcie czynności ustalono, że 5 osób złamało zakaz wejścia na pas drogi granicznej i przepisy porządkowe obowiązujące w strefie nadgranicznej. W trakcie wykonywanych czynności ustalono, że 26-letnia obywatelka Niemiec nie po raz pierwszy złamała zakaz wejścia na pas drogi granicznej i złamała przepisy porządkowe. W związku z tym zgodnie z Ustawą o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U. 2021 poz. 1697) otrzymała ona decyzję o opuszczeniu Polski w terminie 5 dni z zakazem wjazdu obowiązującym na 5 lat.

W niektórych mediach odnośnie powyższego zdarzenia pojawiły się przekazy oparte na fałszywych informacjach, wypaczające obraz całej sytuacji. W sposób nieuzasadniony i przede wszystkim nieprawdziwy podawano informacje co do całego zdarzenia i wykonywanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej czynności. Prawda jest taka, że obywatelka Niemiec złamała zakaz kilkukrotnie. Tym razem nie chciała przyjąć mandatu. Czynności związane z zatrzymaniem z tą panią wykonywano w placówce od godz. 9.30 do godz. 15.50 w sposób kulturalny, grzeczny i zgodny z obowiązującymi przepisami. Żadna z osób biorąca udział w czynnościach legitymowania nie złożyła skargi, bo nie było do tego żadnych podstaw.

Zasady przebywania na pasie drogi granicznej reguluje Rozporządzenie Nr 7/2021 Wojewody Podlaskiego z dnia 1 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia zakazu przebywania na całym odcinku pasa drogi granicznej na granicy z Białorusią w województwie podlaskim. Ponadto obowiązuje Rozporządzenie Porządkowe Nr 1/2023 Wojewody Podlaskiego z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w strefie nadgranicznej przyległej do zewnętrznej granicy państwowej na terenie województwa podlaskiego zabraniające “przerzucania, przekazywania i odbierania przerzuconych lub przekazanych przez linię granicy państwowej przedmiotów”.

Pamiętajmy, że niezastosowanie się do zakazu przekraczania granicy państwowej w miejscach niedozwolonych, czy wejście na pas drogi granicznej i łamanie przepisów porządkowych w strefie nadgranicznej jest naruszeniem prawa zagrożone karą grzywny do 500 zł.

W bliskiej odległości od granicy państwa ustawione są tablice informujące o zakazie przekraczania granicy i zakazie przebywania w pasie drogi granicznej. Funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej czuwają nad tym, aby przepisy te były przestrzegane.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!