Wiadomości

Sztandar dla 18. Pułku Logistycznego im. gen. bryg. Mariana Raganowicza

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

18 Pułk Logistyczny realizuje zadania wsparcia logistycznego jednostek 18. Dywizji Zmechanizowanej. Jego dowództwo znajduje się w Łomży. Od dziś jednostka ma swój sztandar. W uroczystości wręczenia sztandaru wziął udział minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Pułk przejął i kultywuje tradycje 33 Pułku Piechoty, który zasłynął bohaterską obroną Łomży w 1920 roku. Żołnierzami batalionu zapasowego 33 Pułku Piechoty dowodził gen. bryg. Marian Raganowicz, wówczas w stopniu kapitana. To właśnie jego imię nosi łomżyńska jednostka.

„18 Dywizja Zmechanizowana rośnie w siłę. Proces formowania dywizji rozpoczął się w 100. rocznicę odzyskania niepodległości. W międzyczasie dywizja została certyfikowana tzn. jest gotowa, żeby strzec naszej Ojczyzny” – – powiedział w trakcie dzisiejszej uroczystości szef MON Mariusz Błaszczak.

18. Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza Buka, o czym pisaliśmy wielokrotnie na naszych łamach, powołana została do istnienia na mocy decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr Z-65/Org./P1 oraz Nr Z-66/ZOiU-P1 z dnia 5 września 2018 roku. W okresie do września 2019 roku utworzone zostały sztab oraz 18. Batalion Dowodzenia, które stacjonują w Siedlcach.

Z dniem 29 sierpnia 2019 roku przejęła ona w podporządkowanie 1. Warszawską Brygadę Pancerną, która do tej pory podlegała 16. Dywizji Zmechanizowanej, oraz 21. Brygadę Strzelców Podhalańskich, będącą jednostką podporządkowaną bezpośrednio Dowódcy Wojsk Lądowych.

17 września 2019 roku rozpoczęło się formowanie 18. Pułku Logistycznego. Formowany na bazie bazie Warsztatów Technicznych mających siedzibę w Łomży pułk, którego dowódcą został płk Paweł Gałązka, będzie docelowo składał się z trzech batalionów: transportowego, remontowego i zabezpieczenia.

– Dzięki temu, że powstał on na bazie warsztatów technicznych, już dziś posiada zdolności remontowe i obsługowe. Poza batalionem remontowym, w skład pułku wejdą także bataliony transportowy i zabezpieczenia. Nowa jednostka powstaje zatem poprzez rozbudowę istniejącej struktury – mówił w grudniu 2019 roku gen. Jarosław Gromadziński w wywiadzie dla „Nowej Techniki Wojskowej”.

Już wcześniej, mianowicie w czerwcu 2019 roku przystąpiono do formowania 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej, która otrzymała imię Generała Franciszka Kleeberga. Jej dowódcą mianowany został płk Michał Rohde. Utworzono sztab, który stacjonuje w Lublinie i który przejął w podporządkowanie stacjonujący w tym samym mieście Batalion Dowodzenia Wielonarodowej Brygady, który aktualnie funkcjonuje jako 19 Batalion Dowodzenia.

Z dniem 1 października 2019 roku 19. Lubelska Brygada Zmechanizowana przejęła w podporządkowanie jednostki, które stacjonują w Chełmie i Zamościu, a które dotąd podporządkowane były 1 Warszawskiej Brygadzie Pancernej. Te jednostki to:

Z dniem 1 października 2019 roku 19. Lubelska Brygada Zmechanizowana przejęła w podporządkowanie jednostki, które stacjonują w Chełmie i Zamościu, a które dotąd podporządkowane były 1 Warszawskiej Brygadzie Pancernej. Te jednostki to:

☑️ 1 Kołobrzeski Batalion Zmechanizowany w Chełmie
☑️ 3 Zamojski Batalion Zmechanizowany w Zamościu
☑️ Chełmski Dywizjon Artylerii Samobieżnej w Chełmie

1 Kołobrzeski Batalion Zmechanizowany otrzymał nazwę 19 Batalion Zmechanizowany, a Chełmski Dywizjon Artylerii Samobieżnej to dziś 19 Dywizjon Artylerii Samobieżnej. Jeszcze w roku 2019 przystąpiono do formowania w Lublinie 19 Dywizjonu Przeciwlotniczego, a 25 maja 2020 roku – 19 Batalionu Czołgów, który również formowany jest w Lublinie.

W sierpniu 2020 r. lubelski batalion czołgów otrzymał pierwsze czołgi, a tamtejszy dywizjon przeciwlotniczy na początku listopada otrzymał pierwsze zestawy przeciwlotnicze Poprad. Rozpoczęto też formowanie w Lublinie batalionu logistycznego.

– Dzięki wykorzystanej infrastrukturze, istniejącej w Lublinie, formowanie brygady nie wiąże się z wielkimi nakładami finansowymi – mówił w grudniu 2019 roku w rozmowie z „Nową Techniką Wojskową” gen. Gromadziński.

– W końcowym etapie tworzenia lubelskiej brygady w Chełmie zaplanowano utworzenie nowej kompanii saperów, a w miejscowości Zamość nowej kompanii rozpoznawczej. W okresie tym nastąpi także przejęcie od 21. Brygady Strzelców Podhalańskich batalionu czołgów z Żurawicy – dodał gen. Gromadziński.

– Oba bataliony czołgów z 19. Brygady zostaną wyposażone w wyremontowane i zmodyfikowane czołgi T-72, których dostawy mogą nastąpić dzięki realizacji umowy podpisanej w tym roku z zakładem „Bumar-Łabędy”. Natomiast oba bataliony zmechanizowane lubelskiej brygady, które uzbrojone są w wozy BWP-1, mają zostać przezbrojone docelowo w Borsuki. Co warto podkreślić, 19. Brygada ma stać się ich pierwszym użytkownikiem – podkreślił dowódca 18. Dywizji Zmechanizowanej.

Dowodzona przez gen. bryg. Jarosława Górowskiego 1. Warszawska Brygada Pancerna po przekazaniu 19. Lubelskiej Brygadzie Zmechanizowanej dwóch batalionów zmechanizowanych (z Chełma i Zamościa) oraz Chełmskiego Dywizjonu Artylerii Samobieżnej miała odtąd w swoim składzie:

Pododdziały stacjonujące w garnizonie Wesoła:
dowództwo i sztab;
1 batalion czołgów;
2 batalion czołgów;
batalion dowodzenia;
batalion logistyczny;
patrol saperski nr 17.
Pododdziały stacjonujące w garnizonie Siedlce:
dywizjon przeciwlotniczy;
kompania saperów;
kompania rozpoznawcza.
Pododdziały stacjonujące w garnizonie Chełm:
patrol saperski nr 35.

– W brygadzie pancernej zasadnicze zmiany nastąpią w związku z formowaniem dwóch nowych batalionów zmechanizowanych oraz nowego dywizjonu artylerii samobieżnej. W pierwszej kolejności powstanie batalion zmechanizowany w kompleksie koszarowym po dawnym lotnisku wojskowym w Białej Podlaskiej, który zostanie wyposażony początkowo w BWP-1, a docelowo w Borsuki. Kolejnym krokiem będzie przeniesienie w ten rejon z Siedlec kompanii saperów, kompanii rozpoznawczej i dywizjonu artylerii przeciwlotniczej – mówił w grudniu 2019 roku gen. Gromadziński.

Formowanie batalionu zmechanizowanego, który w lipcu 2021 roku przeniósł się do Białej Podlaskiej, rozpoczęło się we wrześniu 2020 roku. Wcześniej miejscem jego dyslokacji była Wesoła.

– Nasi żołnierze od początku roku uczestniczą w szkoleniach specjalistycznych, na przykład dla kierowców i działonowych w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu, ale też w brygadzie, gdzie szkolą się pod okiem wyspecjalizowanych pododdziałów – mówił w lutym br. ppłk Marcin Zimny, dowódca batalionu zmechanizowanego z Białej Podlaskiej.

Głównym uzbrojeniem batalionu mają być bojowe wozy piechoty, natomiast kompania wsparcia będzie dysponowała moździerzami samobieżnymi Rak.

Przystąpiono też do formowania dywizjonu artylerii na potrzeby 1 Warszawskiej Brygady Pancernej.

– Dywizjon artylerii samobieżnej na potrzeby brygady powstanie w Siedlcach i zostanie wyposażony w Kraby. Sformowany zostanie również batalion zmechanizowany w Siedlcach. Zależy nam, aby cała ta procedura postępowała sekwencyjnie, nie w tym samym czasie, a w ten sposób unikamy również ewentualnego problemu z naborem – mówił w grudniu 2019 roku gen. Gromadziński. Ostatecznie batalion zmechanizowany, który pierwotnie planowano formować w Siedlcach, ma również stacjonować w Białej Podlaskiej.

Gdy chodzi o 21. Brygadę Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Mieczysława Ludwika Boruty–Spiechowicza, którą dowodzi gen. bryg. Dariusz Lewandowski, to obecnie w jej składzie znajdują się:

21. Batalion Dowodzenia – w Rzeszowie
1. Batalion Czołgów – w Żurawicy
1. Batalion Strzelców Podhalańskich – w Rzeszowie
5. Batalion Strzelców Podhalańskich – w Przemyślu
22. Karpacki Batalion Piechoty Górskiej – w Kłodzku
14. Dywizjon Artylerii Samobieżnej – w Jarosławiu
21. Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej – w Jarosławiu
21. Batalion Logistyczny – w Rzeszowie
16. Batalion Saperów – w Nisku

– Z założenia 21. Brygada Strzelców Podhalańskich ma być lekką brygadą, na pojazdach kołowych. Jej bataliony mają być przezbrojone w KTO Rosomak z bezzałogową wieżą ZSSW-30 i przeciwpancernymi pociskami Spike-LR. Kompanie wsparcia 1. Batalionu Strzelców Podhalańskich oraz 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich zostały już wyposażone w kompanijne moduły 120 mm moździerzy samobieżnych Rak. Z kolei 21. Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej Podhalańczyków w 2019 roku otrzymał 9 samobieżnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych kr. Poprad. Zmiany czekają także 14. Dywizjon Artylerii Samobieżnej z Jarosławia, który już w niedalekiej przyszłości zostanie przezbrojony w 155 mm samobieżne haubice Krab. W dalszej perspektywie, w mojej opinii, powinny je zastąpić haubice o zasięgu podobnym do Kraba, ale zbudowane na podwoziu kołowym, co zapewni im mobilność podobną do KTO Rosomak oraz ujednolici brygadę do platform kołowych – tłumaczył dowódca 18. Dywizji Zmechanizowanej.

– W Wojnarowej koło Nowego Sącza planowane jest sformowanie 3. Batalionu Strzelców Podhalańskich. Powstanie tam od podstaw infrastruktura koszarowa, szkoleniowa oraz logistyczna. Po osiągnięciu gotowości bojowej przez ten batalion Batalion Czołgów T-72 z Żurawicy zostanie przekazany, bez zmiany dyslokacji, w podporządkowanie 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej – wyjaśnił gen. Gromadziński.

Na lata 2021 – 2026 przewidziane jest formowanie jednostek wsparcia – pułków artylerii i przeciwlotniczego oraz batalionu rozpoznawczego. 8kwietnia 2021 roku rozpoczęło się formowanie dwóch pierwszych jednostek.

– Zgodnie z założeniem 18. Pułk Artylerii zostanie sformowany w garnizonie Nowa Dęba. Jego trzon będą stanowiły haubice samobieżne Krab i wyrzutnie rakietowe Langusta – ujawnił w grudniu 2019 roku gen. Gromadziński, a później to potwierdził.

– Natomiast 18. Pułk Przeciwlotniczy planowany do sformowania w Sitańcu będzie wyposażony w przeciwlotnicze zestawy rakietowe Poprad oraz zestawy rakietowe obrony powietrznej krótkiego zasięgu kr. Narew – stwierdził gen. Gromadziński.

– Kolejną jednostką wsparcia 18. Dywizji ma być Batalion Rozpoznawczy, który zamierzamy sformować w Przasnyszu. Lokalizacja ta nie jest przypadkowa. W celu ograniczenia kosztów powstanie on w miejscu, gdzie można wykorzystać istniejącą infrastrukturę – dodał dowódca 18. Dywizji.

Dodajmy, że bataliony czołgów 18 Dywizji Zmechanizowanej mają zostać przezbrojone w Abramsy

Gen. Gromadziński o przezbrojeniu 18 Dywizji Zmechanizowanej w Abramsy

Wojciech Kempa

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!