Wiadomości

Sześciu zatrzymanych w związku z funkcjonowaniem jednego z klubów sportowych z Katowic

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Funkcjonariusze Delegatury CBA w Katowicach zatrzymali 6 osób – przedsiębiorcę oraz przedstawicieli podmiotów z terenu województwa śląskiego. W sprawie doszło do narażenia na uszczuplenie podatku VAT na łączną kwotę ponad 5 milionów złotych.

Ze zgromadzonego materiału wynika, że od stycznia 2012 roku do lipca 2019 roku osoby te przyjęły co najmniej 365 nierzetelnych faktur VAT. Ich łączna kwota to blisko 29 milionów złotych. Faktury te nie dokumentowały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, a dotyczyły fikcyjnej sprzedaży między innymi usług reklamowych i zostały wykorzystane do bezpodstawnego obniżenia podatku VAT. W sprawie doszło do narażenia na uszczuplenie podatku VAT na łączną kwotę ponad 5 milionów złotych. Opisana działalność przestępcza jest związana z funkcjonowaniem jednego z klubów sportowych z Katowic.

Funkcjonariusze CBA przeszukali miejsca zamieszkania zatrzymanych w celu ujawnienia rzeczy mogących stanowić dowód w sprawie, a także w celu ustalenia i zabezpieczenia składników majątkowych mogących podlegać zajęciu na poczet przyszłych kar i grzywien.

Po zakończeniu czynności zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Katowicach i tam usłyszeli zarzuty związane z przyjmowaniem nierzetelnych faktur VAT, wprowadzaniem ich do obrotu gospodarczego oraz praniem brudnych pieniędzy. Wobec pięciu osób prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze.

Do tej pory w toku śledztwa zarzuty zostały przedstawione jednej osobie.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!