Wiadomości

Sytuacja na froncie wojny rosyjsko – ukraińskiej na godz. 12.00 dnia 2 marca 2022 roku

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Komunikat Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy

Siły Zbrojne Ukrainy zaczynają przejmować w niektórych rejonach inicjatywę z rąk rosyjskich okupantów. Nieprzyjaciel stara się utrzymać zdolność bojową swoich jednostek, zdając sobie sprawę, że „łatwy spacer” się nie powiódł. Stara się unikać bezpośrednich starć nie tylko z armią ukraińską, ale także z cywilami blokującymi ruch jego kolumn. Na Ukrainie przestaje działać rosyjska propaganda, a „wyzwoliciele” zdają sobie sprawę, że nikt tu na nich nie czekał.

Na kierunku wołyńskim przeciwnik stracił inicjatywę i nie podejmuje aktywnych działań.

Na kierunku poleskim okupanci rosyjscy nadal posuwają się w kierunku Makarów – Brusyłlów – Fastów i częścią sił – na Kijów. Na osiach na Małyn i Irpin wytracili tempo ofensywy, poniósłszy znaczne straty i zatrzymawszy się na niekorzystnych rubieżach.

Na kierunku Czarnobyla przeciwnik próbował rozwinąć ofensywę w kierunku Demidowa i Irpina, ale również stracił potencjał ofensywny, zatrzymał się.

Na Żytomierszczyźnie stara się rozmieszczać czołowe pododdziały w okolicach miejscowości Horenicze, Szpitki i Pietruszki.

W tym samym czasie nieprzyjaciel zakłada obozy polowe i logistyczne w rejonach Borodianki, Katiużanki i Gawrońszczyzny.

Na kierunku siwierskim przeciwnik ze składu 1. Armii Pancernej i 20. Armii Ogólnowojskowej Rosyjskich Sił Zbrojnych, które rozpoczęły operacje ofensywne w kierunku Krasnogradu i Iziumu, aby stworzyć warunki do okrążenia połączonych sił, poniósł straty i został zatrzymany na rubieży Bohoduchiw, Czuguiw i Szewczenkowo.

Nieprzyjaciel został zatrzymany na kierunku Czernihowa.

Na kierunku niżyńskim – ruszył w kierunku Nowa Basań, Kozielec.

Na kierunku donieckim nieprzyjaciel skoncentrował swoje wysiłki z 1., 2. AK i 8. Armii na dotarciu do granic administracyjnych obwodów donieckiego i ługańskiego. Nie osiągnął celu, nie zdołał zablokować Mariupola.

Na południu nieprzyjaciel próbuje kontynuować ofensywę w kierunku Zaporoża, częścią sił – na Mariupol.

W Czarnomorskiej Strefie Operacyjnej rosyjscy okupanci kontynuują przygotowania do morskiej operacji desantowej na czarnomorskim wybrzeżu Ukrainy (rejony Zatoka, Odessa). Odnotowano rozmieszczenie grup floty morskiej na pełnym morzu.

Wróg jest zdemoralizowany i nadal ponosi straty w personelu i sprzęcie. Rosyjska propaganda pęka w szwach! Wygrajmy razem!

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!