Wiadomości

Sytuacja na froncie rosyjsko-ukraińskim z godziny 6.00 rano, 1 marca 2022 roku

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Komunikat Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy:

Od początku dnia nieprzyjaciel przeprowadzał przegrupowania wojsk i wystrzeliwał z powietrza pociski i bomby. Próbował przeprowadzać taktyczne desanty. Szeroko wykorzystuje grupy dywersyjno-rozpoznawcze do atakowania infrastruktury cywilnej i wojskowej.

Na kierunku północnym trwają walki obronne, które mają uniemożliwić nieprzyjacielowi natarcie na stolicę z kierunku północno-wschodniego.

Na przedmieściach Czernihowa zauważono pojawienie się samodzielnych wrogich DRG, które przy wsparciu pojazdów opancerzonych próbowały wedrzeć się do miasta, ale zostały zniszczone przez ukraińskich obrońców.

Na innych kierunkach jednostki pancerne i zmechanizowane Sił Zbrojnych Ukrainy, przy wsparciu lotnictwa i artylerii, nadal prowadzą walki obronne na zajmowanych rubieżach. Przeciwnik przeprowadza uderzenia ogniowe wszelkimi dostępnymi środkami.

Na Słobożańszczyźnie brygady zmechanizowane i batalionowe grupy taktyczne wojsk powietrznodesantowych ze składu zgrupowania operacyjnego niszczą siłę żywą i sprzęt wojskowy rosyjskich okupantów, którzy próbują wklinować się, i odzyskały stanowiska na pierwszej linii obrony.

Zgrupowania Sił Obrony Kijowa nadal bronią miasta, utrzymują zewnętrzne granice obrony i krytyczną infrastrukturę państwową, uniemożliwiając oddziałom okupacyjnym zbliżanie się do przedmieść stolicy. Podejmowane są aktywne działania w celu zidentyfikowania i zniszczenia DRG wroga, który ignorując normy międzynarodowego prawa humanitarnego, przebiera się w mundury wojskowe Sił Zbrojnych, Gwardii Narodowej i Policji Narodowej Ukrainy, aby przeniknąć do Kijowa przez formacje bojowe naszych żołnierzy.

Stała obrona naszych wojsk gwałtownie obniża morale wroga i jego wolę zwycięstwa. Zgłaszano przypadki dezercji i dobrowolnej niewoli przez całe jednostki.

Dziękuję za pracę naszych Sił Powietrznych. Tylko w ostatnim dniu zniszczyli 5 samolotów rosyjskiego agresora. O całkowitych stratach wroga nieco później.

Czytaj też:

W zmasowanym ataku rakietowym na Ochtyrkę ginęło 70 żołnierzy ukraińskich

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!