Wiadomości

Straż Graniczna będzie współpracować z Wojskami Obrony Terytoralnej

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Komendant Główny Straży Granicznej gen. bryg. SG Tomasz Praga i Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej gen. dyw. Wiesław Kukuła podpisali porozumienie o współdziałaniu pomiędzy SG i WOT. Uroczystość poprzedziły pierwsze obchody święta WOT, przypadającego w rocznicę utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego.

Porozumienie, w którego podpisaniu uczestniczyli ministrowie Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński oraz Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak, formalizuje zasady współdziałania pomiędzy obiema strukturami, które od pewnego czasu już współpracują na poziomie oddziałów SW i brygad OT. Dotychczas współpraca ta odbywała się na podstawie wstępnych porozumień zawieranych jedynie na szczeblu lokalnym.

Porozumienie zakłada współdziałanie poprzez wymianę informacji, udzielanie specjalistycznego wsparcia technicznego, wzajemne świadczenie usług logistycznych oraz wymianę doświadczeń. Obie formacje zadeklarowały współpracę nie tylko podczas wspólnych ćwiczeń, ale przede wszystkim w sytuacjach kryzysowych.

Straż Graniczna jest pierwszą realizującą zadania w zakresie bezpieczeństwa formacją spoza resortu Obrony Narodowej, z którą Wojska Obrony Terytorialnej zawarły porozumienie o współpracy.

/strazgraniczna.pl/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!