Wiadomości

Matecki: Złożyliśmy zawiadomienie do prokuratury ws. “Aborcyjnego Dream Teamu”

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Na dzisiejszej konferencji prasowej przed Prokuraturą Okręgową w Szczecinie poinformowaliśmy o złożeniu zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez tzw. “Aborcyjny Dream Team”. Domniemanymi sprawcami przestępstwa są działaczki nieformalnej inicjatywy: Natalia Broniarczyk, Justyna Wydrzyńska oraz Kinga Jelińska.

W konferencji udział wzięli:
– ks. Tomasz Kancelarczyk, prezes Fundacji Małych Stópek;
– Dariusz Matecki, prezes Fundacji Ośrodek Monitorowania Antypolonizmu;
– Adam Surmacz, prezes Stowarzyszenia Fidei Defensor;

Zawiadomienie dotyczy możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na udzielaniu masowego dostępu do nielegalnej aborcji farmakologicznej oraz chirurgicznej poprzez dostarczanie farmakologicznych środków poronnych oraz organizowanie i pokrywanie kosztów aborcji chirurgicznych w krajach, w których aborcja jest legalna oraz publicznym promowaniu nielegalnej aborcji, co należy kwalifikować jako udzielanie kobietom ciężarnym pomocy w przerwaniu ciąży z naruszeniem przepisów ustawy, a także pochwalanie aborcji, tj. przestępstw z art. 152 § 2 i § 3 k.k. oraz art. 255 § 1 k.k. w zw. z art. 152 § 1 k.k.

Dnia 20 października 2022 r. w sieci Internetowej za pośrednictwem portali społecznościowych oraz strony internetowej https://aborcyjnydreamteam.pl/ opublikowano dane dotyczące liczby przeprowadzonych aborcji w okresie między 22 października 2021 r. a 17 października 2022 r. Z zamieszczonych danych wynika m. in., że „Aborcja bez Granic pomogła w aborcji łącznie 44 tysiącom osób”, „Najmłodsze osoby które otrzymały od nas pomoc miały 14 lat.” oraz „Najdłuższa ciąża jaką pomogłyśmy przerwać trwała 37 tygodni.”.

Powyższe, zatrważające dane dotyczące liczby przeprowadzonych wśród Polek aborcji świadczą o tym, iż były to najpewniej aborcje przeprowadzone nielegalnie, z naruszeniem obowiązujących przepisów wynikających z Ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Na gruncie obowiązujących w Polsce przepisów, przerwanie ciąży dozwolone jest tylko w dwóch sytuacjach: w przypadku gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej lub gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego.

Ponadto w wielu publikowanych wpisach na profilach inicjatywy Aborcyjny Dream Team promowana jest nielegalna aborcja i upowszechniany jest do niej dostęp poprzez przekazywanie infolinii, pod którą dyżurują osoby zaangażowane w pomocnictwo w aborcji.

W kontekście art. 152 Kodeksu karnego dobrem chronionym jest życie dziecka poczętego w całej fazie prenatalnego rozwoju. Pomoc, o której mowa w art. 152 § 2 KK może być zatem popełniona zarówno w zamiarze bezpośrednim, jak i ewentualnym i polega na zachowaniu ułatwiającym przerwanie ciąży, np. na dostarczeniu narzędzia, środka przewozu, udzieleniu rady lub informacji (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku – II Wydział Karny, II AKa 294/16). Sprawcy pomagają w przeprowadzaniu aborcji zarówno poprzez udzielanie informacji, jak i dostarczanie farmakologicznych środków poronnych oraz organizowanie i finansowanie aborcji chirurgicznych dokonywanych za granicą.

Z kolei czynność “nawoływania”; wymieniona w art. 255 § 1 i 2 k.k. sprowadza się do oddziaływania na psychikę innych, bliżej nieokreślonych osób przez wzywanie ich lub zachęcanie w różny sposób do popełnienia przestępstwa (zob. wyr. SN z 17.3.1999 r., IV KKN 464/98, Prok. i Pr. 1999, Nr 10, poz. 7). Może przybierać postać głośnych okrzyków, rozlepiania plakatów, wydawania odezw, ogłoszeń lub artykułów w prasie, wystąpień w środkach masowego przekazu, wystąpień na wiecu lub manifestacji, na wykładach, szkoleniach, gdzie sprawca ma do czynienia z pewną zbiorowością (zob. Z. Ćwiąkalski, w: Zoll (red.), Kodeks karny, t. 2, 2006, s. 1134).

Sprawcy wielokrotnie za pomocą zamieszczanych publicznie treści w Internecie zachęcali do korzystania z pomocy w przeprowadzeniu aborcji. W wielu opublikowanych wpisach na profilach „Aborcyjnego Dream Teamu” zamieszczany jest numer na „aborcyjną infolinię”, przez którą mogą się kontaktować kobiety chcące dokonać nielegalnej aborcji. Sprawcy promują aborcję i przedstawiają ją jako nieinwazyjny, zgodny z prawem zabieg.

Sprawcy na skalę ogólnopolską tworzą proceder umożliwiający masowe popełnianie przestępstwa lub obejście prawa. Co więcej, sprawcy chwalą się skalą swoich bezprawnych i przestępczych czynów. Sprawcy chełpią się ponadto pomocą w przerwaniu 37 tygodniowej ciąży, a więc w takim czasie, w którym dziecko poczęte osiągnęło już zdolność do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej (art. 152 § 3 k.k.). Organy ścigania powinny niezwłocznie podjąć odpowiednie działania zmierzające do ujęcia sprawców.

Dariusz Matecki: “Nie trzeba być katolikiem, aby aborcję dziecka w 37 tygodniu, czyli 9 miesiącu ciąży uznać za okrutne barbarzyństwo. To jest zwyczajnie antyludzkie. To jest zabójstwo bezbronnego dziecka i tak powinno być traktowane”

Wideo z konferencji: https://fb.watch/grNEKw7JMU/

Dariusz Matecki

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!