Wiadomości

Stanowisko partii Ziobry ws. Funduszu Odbudowy: “Może zagrozić suwerenności i gospodarce”

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Solidarna Polska w oficjalnym komunikacie zaznacza, że uruchomienie Funduszu Odbudowy może w przyszłości zagrozić suwerenności Polski.

We wtorek podczas posiedzenia rządu został przyjęty projekt ustawy w sprawie ratyfikacji decyzji o zwiększeniu zasobów własnych w budżecie UE oraz uchwalę w sprawie przedłożenia decyzji Sejmowi do ratyfikacji. Teraz sprawą zajmie się paralement. Sprzeciw do projektu złożyli ministrowie Solidarnej Polski – szef resortu sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i minister w KPRM Michał Wójcik.

SP ostrzega przed konsekwencjami
Solidarna Polska w opublikowanym w mediach komunikacie uzasadnia swój sprzeciw wobec ratyfikacji decyzji o zwiększeniu zasobów własnych w budżecie UE.

“Przy sprzeciwie Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro oraz Ministra – członka Rady Ministrów Michała Wójcika rząd przyjął dziś uchwałę w sprawie przedłożenia Sejmowi do ratyfikacji decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE oraz projektu ustawy udzielającej zgody na tę ratyfikację. Oba dokumenty są związane z planem uruchomienia unijnego Funduszu Odbudowy, który – w ocenie Solidarnej Polski – może w przyszłości zagrozić suwerenności Polski i zaszkodzić polskiej gospodarce” – czytamy.

“Solidarna Polska od wielu miesięcy wyrażała zdecydowany sprzeciw wobec negocjowanego na forum Unii Europejskiej pakietu budżetowego, którego elementem jest „mechanizm praworządności” – rozporządzenie, które umożliwia arbitralne blokowanie należnych Polsce funduszy w procedurze naruszającej unijne traktaty z jednoczesnym przyjęciem zaostrzenia celów klimatycznych UE do 2030 roku, które to cele są bezpośrednio związane z konstrukcją samego budżetu” – wskazano w stanowisku.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!