Wiadomości

Stanowisko Klubu Konfederacji Warszawa w sprawie ochrony parku Dolinka Służewska

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Ze względu na powszechny sprzeciw mieszkańców osiedla Służew wobec budowy na terenie Parku Dolinka Służewska placu zabaw, Klub Konfederacji Warszawa domaga się niezwłocznego zaprzestania trwającej inwestycji, rekultywacji terenu do stanu sprzed rozpoczęcia prac oraz rezygnacji z realizacji skrajnie kontrowersyjnego projektu.

W przypadku terenów służących w dominującej części okolicznym mieszkańcom to właśnie wola tych mieszkańców powinna mieć decydujące znaczenie. Tymczasem Zarząd Zieleni Miejskiej prowadzi prace nad realizacją projektu, którego mieszkańcy nie chcą. Bardzo silny opór lokalnej społeczności winien mieć pierwszeństwo przed wolą urzędników miejskich oraz tzw. “aktywistów” forsujących swoje wizje w formie projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Nieprawdą jest teza, jakoby wygrana projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego świadczyła o woli mieszkańców, a tym bardziej o demokratycznym wyborze. Konstrukcja Budżetu Obywatelskiego w obecnej formie jest ułomna i prowadzi do patologii. Stosunkowo niewielka grupa „aktywistów” forsujących swoje projekty jest w stanie sprawić, że projekt zostaje wybrany do realizacji, nawet pomimo sprzeciwu zdecydowanej większości mieszkańców.

Formuła Budżetu Obywatelskiego, w której nie ma możliwości głosowania przeciw złym i szkodliwym projektom, nie może być uznana za głos społeczeństwa ani przedstawiana jako “demokratyczny wybór” mieszkańców, gdyż mieszkańcy nie mają w tej formule środków do wyrażenia sprzeciwu wobec niechcianych pomysłów.

Nie ma sensu zakładać a priori, czy lepszym rozwiązaniem jest dziki park czy też plac zabaw, jednak w takich nierozstrzygalnych z góry dylematach to właśnie głos lokalnej społeczności
jest najważniejszy. Mieszkańcy twierdzą, że placów zabaw w omawianej okolicy jest wystarczająca liczba, chcą natomiast pozostawienia parku o cennych dla nich walorach przyrodniczych. Głos mieszkańców poparty licznymi pismami i petycjami społeczności pobliskich osiedli musi zostać wysłuchany.

Wraz z kategorycznym żądaniem odstąpienia od inwestycji prosimy też o przesłanie informacji o tym, kiedy prace nad budową placu zabaw zostaną wstrzymane i kiedy Zarząd Zieleni Miejskiej przystąpi do rekultywacji parku, który został już mocno uszkodzony w ostatnich dniach w trakcie zbędnych prac nad budową placu zabaw.

Do władz miasta, w tym do prezydenta m.st Warszawy oraz radnych, apelujemy zaś o zmianę regulaminu Budżetu Obywatelskiego w taki sposób, by można było wyeliminować antagonizujące mieszkańców projekty – w szczególności postulujemy wprowadzenie możliwości głosowania przeciwko projektom, które mieszkańcy uznają za niepożądane.

Jacek Władysław Bartyzel
Lider Klubu Konfederacji Warszawa

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!