Wiadomości

Stan wyjątkowy – jakie będą restrykcje i kogo będą dotyczyły

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Jak już informowaliśmy, Rada Ministrów postanowiła wystąpić do prezydenta o wprowadzenie stanu wyjątkowego na okres 30 dni w przygranicznym pasie, czyli na części województwa podlaskiego i lubelskiego. Szef MSWiA Mariusz Kamiński poinformował, że po wydaniu rozporządzenia przez prezydenta zostanie wydane szczegółowe rozporządzenie zawierające dokładny zakres wprowadzanych restrykcji.

– Nie będzie możliwości organizowania tam zgromadzeń, imprez masowych, będą bardzo ostre rygory dotyczące posiadania broni czy amunicji – zapowiedział.

– Jeśli chodzi o możliwość pojawienia się tam osób, które nie są tam zameldowane, nie mieszkają tam na stałe, będą tutaj wprowadzane bardzo daleko idące ograniczenia. Nie będą one dotyczyły służby zdrowia, urzędników, funkcjonariuszy publicznych, którzy wykonują tam swoje działania zawodowe. Natomiast dla osób, które organizują różnego rodzaju happeningi na granicy, którzy niszczą instalacje graniczne – to te przepisy spowodują, że oni nie będą mogli się w tym pasie przemieszczać – dodał.

Szef MSWiA poinformował, że stan wyjątkowy będzie wprowadzony w pasie przygranicznym o głębokości około 3 km od granicy. Zapewniał, że mieszkańcy miejscowości objętych stanem wyjątkowym zostaną odpowiednio wcześniej poinformowani.

Kamiński podkreślał, że nowe przepisy w minimalny sposób będą ingerowały w codzienne życie mieszkańców tego regionu, a ich celem ma być zwiększenie bezpieczeństwa na granicy.

Stan wyjątkowy ma zostać wprowadzony na wąskim pasie leżącym bezpośrednio przy granicy z Białorusią. Będzie obejmował 115 miejscowości na Podlasiu i 68 miejscowości w woj. lubelskim. Nie chodzi tutaj o całe gminy.

Na obszarze objętym stanem wyjątkowym:

• zawiesza się prawo do organizowania i przeprowadzania zgromadzeń, imprez masowych oraz prowadzonych w ramach działalności kulturalnej imprez artystycznych i rozrywkowych, niebędących imprezami masowymi;

• wprowadza się obowiązek posiadania przy sobie dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość przez osoby, które ukończyły 18 lat, przebywające w miejscach publicznych, a w przypadku osób uczących się, które nie ukończyły 18 lat – legitymacji szkolnej;

• wprowadza się ograniczenie prawa posiadania broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych oraz innych rodzajów broni poprzez wprowadzenie zakazu ich noszenia w związku z ochroną granicy państwowej oraz zapobieganiem i przeciwdziałaniem nielegalnej migracji.

Szczegółowy katalog zostanie przedstawiony w rozporządzeniu prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Czytaj też:

Rada Ministrów wystąpiła do prezydenta o wprowadzenie stanu wyjątkowego w pasie przy granicy z Białorusią

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!