Historia Wiadomości

Sprawa „znieważenia” pomnika w Rząbcu na Kielecczyźnie, oblanego przez patriotów czerwoną farbą, została umorzona

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Sąd Rejonowy we Włoszczowie umorzył postępowanie dotyczące „znieważenia” pomnika w Rząbcu na Kielecczyźnie – z uwagi na niską szkodliwość społeczną czynu. Prawnicy Ordo Iuris, obrońcy oskarżonych, nie są zadowoleni z takiego rozstrzygnięcia i rozważają złożenie apelacji. Zaapelowali oni nadto o usunięcie obelisku w Rząbcu i zastąpienie go pomnikiem upamiętniającym żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych. Petycję w tej sprawie podpisało dotychczas ponad 10 tysięcy osób.

Trzech młodych mężczyzn, nie godzących się na obecność uderzającego w polskich patriotów pomnika i brak skutecznej reakcji władz, oblało go czerwoną farbą. Oskarżeni składając wyjaśnienia w postępowaniu, jako główny motyw podjętego działania wskazywali na głębokie przywiązanie do wartości narodowych i patriotycznych.

– Obelisk w Rząbcu zawiera kłamliwe informacje napisane w obraźliwy sposób, który uderza w Narodowe Siły Zbrojne – podkreślała naczelnik delegatury IPN w Kielcach Dorota Koczwańska-Kalita, przypominając, że oddziały Armii Ludowej były tam wysłane w celu wywiadowczym i przy współpracy z armią radziecką miały rozpracowywać niepodległościowe podziemie antykomunistyczne.

– Te wydarzenia zaczęły się inaczej, niż wynika z inskrypcji na obelisku. To żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych zostali najpierw zaatakowani i uwięzieni, i cała historia tego wydarzenia jest inna od przedstawianej. Nie możemy pozwolić na to, aby kłamliwe informacje były w takich miejscach, które mają upamiętniać bohaterów – mówiła Dorota Koczwańska-Kalita.

Obelisk w Rząbcu został ustawiony w 10. rocznicę powstania Polskiej Partii Robotniczej. Jest poświęcony Armii Ludowej i sowietom. Umieszczono na nim napis, który głosi, że „oddziały Armii Ludowej i partyzantów radzieckich zostały podstępnie napadnięte przez wysługujących się hitlerowskiemu okupantowi zbirów NSZ Bohuna”.

– Zgodnie z ustawą dekomunizacyjną, każdy właściciel terenu, na którym stoi obiekt upamiętniający system totalitarny do końca marca może go usunąć z własnej inicjatywy. To dotyczy też pomnika w Rząbcu, który znajduje się na terenie prywatnym – poinformowała Agata Wojtyszek, wojewoda świętokrzyski.

Sąd w uzasadnieniu wyroku wskazał na znikomą społeczną szkodliwość czynu, także z uwagi na fakt, że pomnik znajduje się na wojewódzkiej liście obiektów do likwidacji, na podstawie ustawy dekomunizacyjnej. Sąd przywołał także analizę historyczną potwierdzającą, że pomnik w Rząbcu gloryfikuje totalitarną władzę komunistyczną. Sąd przytoczył również opinie na temat oskarżonych i ich działalności społecznej w zakresie obrony wartości patriotycznych.

Prawnicy Ordo Iuris, obrońcy oskarżonych, od początku postępowania domagali się ich uniewinnienia, nie zgadzając się na warunkowe umorzenie postępowania, czego żądał prokurator.

/prawicowyinternet.pl, radio.kielce.pl/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!