Wiadomości

Sondaż: Co Polacy myślą o pomyśle przejęcia polskich lasów przez Unię Europejską

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego chce odebrać państwom członkowskim kompetencje w zarządzaniu lasami i gospodarką leśną. Komisja zagłosowała za poprawkami do traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Zgodnie z nimi, lasy miałyby zostać przeniesione z kompetencji krajowych do tzw. kompetencji dzielonych.

W tej sprawie Polacy mają jednoznaczną opinię. Jak wynika z badania pracowni Social Changes, zrealizowanego na zlecenie portalu wPolityce.pl, w opinii aż 77 proc. badanych to Polska powinna sprawować kontrolę nad polskimi lasami państwowymi. Pomysł, by to Unia kontrolowała polskie lasy, popiera zaledwie 10 proc. respondentów. 13 proc. badanych wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć”.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!