Wiadomości

Sondaż: Co Polacy myślą o ewentualnym przywróceniu zasadniczej służby wojskowej?

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Z sondażu CBOS wynika, że ponad połowa badanych, 54 proc., popiera przywrócenie w Polsce powszechnego poboru do zasadniczej służby wojskowej, 25 proc. z nich uważa to za konieczne. 78 proc. respondentów opowiada się za ideą szkoleń obronnych dla obywateli.

CBOS zapytał respondentów, czy w czasie pokoju należy w Polsce przywrócić powszechny pobór do zasadniczej służby wojskowej i powoływać do wojska wszystkich zdolnych do takiej służby. Okazuje się, że za przywróceniem powszechnego poboru do zasadniczej służby wojskowej jest łącznie 54 proc. respondentów. Jedna czwarta uważa, za jest to konieczne, a 29 proc. twierdzi, że “raczej” należy przywrócić taki pobór. Zdecydowanymi przeciwnikami przywrócenia poboru jest 15 proc. badanych, a 24 proc. uważa, że raczej nie należy go przywracać.

Według 35 proc. badanych gdyby zasadnicza służba wojskowa z poboru zostałaby przywrócona powinna trwać 1 rok, według 18 proc. – 6 miesięcy, zdaniem 13 proc. – 2 lata, 9 proc. uznało, że krócej niż pół roku, po 8 proc. że powinna ona trwać 1,5 roku lub 9 miesięcy. 10 proc. badanych wybrało odpowiedź “trudno powiedzieć”.

Łączne zdecydowane i umiarkowane poparcie dla przywrócenia poboru utrzymuje się wśród obu płci na takim samym poziomie (54 proc.). Z kolei łączny odsetek zdecydowanych i umiarkowanych przeciwników jest większy wśród mężczyzn niż wśród kobiet (43 proc. wobec 37 proc.)

Badania objęły także opinię badanych o ich wiedzy i umiejętności w zakresie obrony w sytuacji wojny. 39 proc. badanych zadeklarowało ogólną wiedzę w tym temacie, ale uważa ją za raczej niepełną. 35 proc. odpowiedziało, że wie bardzo mało na ten temat. 18 proc respondentów zadeklarowało całkowity brak wiedzy, a jedynie 5 proc. uznało się za bardzo dobrze zorientowanych w tym zakresie.

Badani w zdecydowanej większości opowiedzieli się natomiast za ideą szkoleń zwykłych obywateli w zakresie obrony na wypadek agresji obcych wojsk na nasz kraj. Łącznie poparło ten pomysł 78 proc. ankietowanych, przy czym 43 proc. opowiedziało się za szkoleniem wszystkich obywateli bez względu na wiek, a 35 proc. wskazało, że należy szkolić tylko dorosłych. Z kolei 17 proc. badanych odpowiedziało, że nie ma potrzeby szkolić cywilów, wystarczy dobrze wyszkolona armia.

Na pytanie, czy szkolenie w zakresie obrony powinno obejmować naukę posługiwania się bronią palną i strzelania, 37 proc. respondentów zadeklarowało poparcie dla takiego szkolenia, ale tylko dla ochotników. 22 proc. badanych odpowiedziało, że wszyscy obywatele powinni podlegać obowiązkowemu szkoleniu strzeleckiemu. Zdaniem 20 proc. wystarczy jeśli szkoły w ramach edukacji dla bezpieczeństwa będą uczyć strzelania. Według 15 proc. nie należy upowszechniać umiejętności strzelania. 6 proc. wybrało odpowiedź “trudno powiedzieć” lub odmowę odpowiedzi.

/tysol.pl/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!