Wiadomości

SN: Sędziowie wskazani przez “nową KRS” nie są uprawnieni do orzekania

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Posiedzenie, w którym uczestniczyło ponad 60 sędziów trzech połączonych izb Sądu Najwyższego (Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych), było niejawne.

Dzisiaj rano w Sądzie Najwyższym rozpoczęło się posiedzenie trzech połączonych izb Sądu Najwyższego: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, które zajmowały się wnioskiem pierwszej prezes SN Małgorzaty Gersdorf.

15 stycznia Gersdorf skierowała do Sądu Najwyższego pytanie prawne o udział w składach sędziowskich sędziów wyłonionych przez nową Krajową Radę Sądownictwa.

Po godzinie 18, Pierwsza Prezes SN przedstawiła treść uchwały Sądu Najwyższego w tej sprawie. Jak zadecydował SN, sędziowie mianowani przez „nową KRS” nie są uprawnieni do orzekania, z wyłączeniem dotychczasowych orzeczeń.

/dorzeczy.pl/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!