Wiadomości

Śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się przerzutem migrantów

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Lubelski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie, przejął do dalszego prowadzenia śledztwo wszczęte przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym funkcjonariuszy organów Republiki Białorusi, zajmującej się popełnianiem przestępstw polegających na nielegalnym przekraczaniu granicy Rzeczypospolitej Polskiej. Śledztwo w tej sprawie prokuratorzy Lubelskiego pionu PZ PK prowadzą wspólnie z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Postępowanie wszczęto w związku z ujawnionymi we wrześniu 2021 r. przypadkami nielegalnego przekraczania granicy Polski przez obywateli Syrii, którzy w złożonych wyjaśnieniach opisali proceder związany z organizowaniem przez jordańskie biura podróży tzw. „wycieczek turystycznych” na Białoruś. Jedynym ich celem było nielegalne przedostanie się poprzez terytorium Polski do krajów Europy Zachodniej, w tym głównie Niemiec.

Wymienieni opisali także okoliczności dotyczące organizacji tego procederu już na terytorium Białorusi, w tym zaangażowania w niego zarówno obywateli białoruskich, jak i osób pełniących funkcje publiczne w tym kraju. W ramach procederu funkcjonariusze służb białoruskich mieli organizować transport drogą lotniczą imigrantów na terytorium Białorusi zapewniając im wizy turystyczne i przelot. Tam zabezpieczali ich pobyt, w tym nocleg i wyżywienie. Następnie transportowali imigrantów do granicy Rzeczypospolitej Polskiej, w celu jej przekroczenia w miejscu wskazanym przez żołnierzy białoruskich.

Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, w tym liczne zawiadomienia jakie wpłynęły w tej sprawie do prokuratury, pozwala na wyodrębnienie kilku zasadniczych wątków postępowania:

-podejmowania agresywnych działań wobec Rzeczypospolitej Polskiej godzącej w Jej suwerenność lub ustrój kwalifikowane jako przestępstwa określone w art. 117 i art. 127 kk.

-działalności międzynarodowej grupy przestępczej, w której skład wchodzili m.in. funkcjonariusze organów Białorusi, mającej na celu popełnianie przestępstw związanych z organizowaniem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej procederu nielegalnego przekraczania granicy polsko – białoruskiej, kwalifikowane z art. 258 kk i art. 264 § 3 kk.

-udziału białoruskich funkcjonariuszy publicznych w popełnianiu szeregu czynów zabronionych związanych z nielegalnym przekraczaniem granicy polskiej oraz niszczenia przez nich urządzeń granicznych; w celach propagandowych oraz destabilizacji społeczno-politycznej w Polsce, podżeganiu migrantów do atakowania funkcjonariuszy polskich służb i niszczenia mienia na terenie RP, kwalifikowane z art. 231 § 2 kk i inne.

W ramach tego postępowania analizowane jest również zawiadomienie pełnomocnika szeregu osób narodowości białoruskiej o podejrzeniu popełnienia licznych przestępstw przez funkcjonariuszy organów Republiki Białorusi na szkodę określonych grup osób z powodu ich przynależności narodowej, reprezentowanego światopoglądu lub poglądów politycznych.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!