Wiadomości

Skontrolowana przez Straż Graniczną firma nielegalnie zatrudniała cudzoziemców

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Blisko połowa spośród 67 cudzoziemców pracowała nielegalnie w spółce, której kontrolę zakończyli funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Gdyni. Głównym przedmiotem działalności spółki była naprawa oraz konserwacja statków i łodzi.

Obywatele Ukrainy, Mołdawii i Białorusi pracę wykonywali przeważnie na stanowiskach pracowników fizycznych. Jak wykazała kontrola, spośród 67 zweryfikowanych cudzoziemców 32 pracowało bez odpowiednich zezwoleń. Strażnicy graniczni ustalili ponadto, że kontrolowany podmiot należał do obywatela Ukrainy, który pełnił tam funkcję prezesa jednoosobowego zarządu.

Cudzoziemiec nie miał jednak na to odpowiedniego zezwolenia. Dodatkowo nie dopełnił on obowiązku poinformowania odpowiednich instytucji o podjęciu bądź niepodjęciu pracy przez cudzoziemców. Przedsiębiorcy za nielegalne powierzenie pracy grozi grzywna nawet do 30 tysięcy złotych. Wobec cudzoziemców zostaną wszczęte postępowania zmierzające do wydania decyzji zobowiązujących do powrotu.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!