Wiadomości

Setna rocznica powstania Wielkiej Loży Narodowej Polskiej.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

11 września 2020 roku mija okrągła, stuletnia rocznica powstania Wielkiej Loży Narodowej Polskiej. To jedna z trzech głównych obediencji masońskich w Polsce. Jej cel został określony m.in. następująco: „doskonalenie moralne członków, a poprzez nich – całej ludzkości”.

W 1926 roku WLNP czynnie poparła przewrót majowy i przejęcie władzy przez Józefa Piłsudskiego, co zostało uzgodnione z nim poprzez wcześniejsze spotkania przywódców Loży. Posiada w najważniejszych miastach polskich podporządkowane jej loże, grupujące działaczy stowarzyszeń. Wśród nich są także obcojęzyczne: w Warszawie francuskojęzyczna, białoruskojęzyczna i anglojęzyczna, w Katowicach włoskojęzyczna…

Do ważniejszych polskojęzycznych należą: warszawska Loża Matka „Kopernik”, której działaczem był Jan Józef Lipiński – przewodniczący Polskiej Partii Socjalistycznej, a także w Lublinie „Wolność odzyskana” (sięgająca działalnością początków XIX wieku) i w Krakowie „Przesąd Zwyciężony”, która powstała w 1786 roku, otrzymując dyplom elekcyjny od Wielkiej Loży Prowincjonalnej “Katarzyny pod Gwiazdą Północną” (jej patronką była caryca Katarzyna II). Do znanych działaczy „Przesądu Zwyciężonego” zalicza się wielki mistrz loży, były prezes TVP, red. Bronisław Wildstein.

PB

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!