Wiadomości Wiara

Sensus catholicus dla obrony Kościoła – 62 postacie synowsko napominają papieża

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

„Synowskie napomnienie w sprawie szerzenia herezji” – tak brzmi tytuł listu opublikowanego 24 września przez 62 duchownych i uczonych z 20 krajów do papieża Franciszka.

Wezwanie zatroskanych o czystość Wiary Katolickiej dzieci Kościoła Świętego zostało skierowane do Watykanu już 11 sierpnia, jednak, w wyniku braku odpowiedzi, przekaz upubliczniono.

List jest napomnieniem papieża Franciszka o zatrzymanie zamętu spowodowanego jego częstokroć niestety niejasnymi wypowiedziami w sprawie sakramentów, moralności i małżeństwa, jak i wręcz propagowaniem heretyckich tez. Autorzy powołują się tu również na skandaliczne wykładnie kardynała Christopha Schönborna, Episkopatu Argentyny czy opublikowanie w oficjalnym organie Stolicy Apostolskiej, L’osservatore Romano deklaracji biskupów Malty, które to wszystkie przypadki ogłaszają, iż należy dopuszczać rozwodników żyjących w nowych związkach cywilnych do Komunii Świętej. Zaznaczają również, że jak dotąd Franciszek nie udzielił odpowiedzi na dubia czterech kardynałów w sprawie „Amoris Laetitia”, która była prośbą o potwierdzenie tradycyjnej nauki Kościoła.

Pierwsza część wyjaśnia powody napisania apelu, wskazując między innymi:

„Prawo Kościoła nakazuje właściwym osobom przerwać milczenie, jeśli pasterze Kościoła sprowadzają stado na manowce.”

W drugiej części zestawiono kontrowersyjne fragmenty encykliki „Amoris Laetitia” („Radość Miłości”) z wypowiedziami, zaniechaniami i działaniami Wikariusza Chrystusowego, które łącznie prowadzą Katolików do wniosku, że należy przyjąć protestanckie, a zatem heretyckie poglądy we wspólnocie Kościoła Katolickiego. Do nieodpowiedzialnych działań pasterza Owczarni Chrystusowej apelujący zaliczają także powoływanie na ważne stanowiska kościelne osób głoszących publicznie herezję lub udzielających niejasnych wypowiedzi w sprawie moralności, przez co wprowadzają tym samym zamęt w prawdziwym odczytywaniu zasad Ewangelii.
W trzeciej części podano dwie przyczyny obecnie trwającego kryzysu. Jedną z nich jest modernizm, który mówi, że Pan Bóg nie przekazał ludzkości prawd ostatecznych, lecz myśli i rozważania, które mogą być różnie interpretowane, nigdy nie stając się dogmatami Kościoła Świętego, a zatem fundamentami podtrzymującymi drogę do głoszenia chwały Bożej i zabiegania o Zbawienie dusz – dwóch najważniejszych celów człowieka – w świetle prawdziwej nauki Chrystusa. W „Objaśnieniu”, jak zatytułowano ten odcinek 25-stronicowego listu, podaje się również fałszywe poglądy i błędy, do których rozpowszechnienia przyczynił się Franciszek:

– wypełnienie niektórych warunków życia ewangelicznego jest niemożliwe
– wierzący może złamać Boże prawa dla ,, innego dobra ” i nie osiąga przez to stanu grzechu
– seks poza małżeństwem w pewnych przypadkach nie musi być czymś złym, a nawet stać się może czymś pożądanym w oczach Boga
– nie ma bezwzględnych zakazów moralnych.

Drugim powodem chaosu jest wpływ idei Marcina Lutra na papieża i Kościół. Otóż zauważono zgodność wypowiedzi najwyższego hierarchy Świętego Apostolskiego Kościoła Katolickiego z tezami herezjarchy Lutra.

Duchowni i uczeni podkreślają, że nie oceniają stopnia świadomości popełnionych przez papieża Franciszka czynów, jednakowoż wzywają, aby potępił herezje wsparte przez niego bezpośrednio lub pośrednio. Sygnatariusze zapewniają też o modlitwie za papieża, jak i o lojalności względem Kościoła Katolickiego.

Dołączyć do apelu, jak i poznać listę 62 znanych postaci, które wsparły go swym podpisem, można znaleźć na stronie www.correctiofilialis.org Wśród nich, jak na razie, jest profesor Arkadiusz Robaczewski, profesor John Rao czy profesor Roberto de Mattei, a także biskup Bernard Fellay z FSSPX.

Norbert Polak

Źródło: PCh24.pl i DoRzeczy.pl

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!