Europa Polska Świat Wiadomości

Senat przeznaczy 100 mln zł na pomoc dla Polonii i Polaków poza granicami kraju

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Jak możemy przeczytać na portalu kresy.pl szef Kancelarii Senatu RP, minister Jakub Kowalski poinformował, że w tym roku na pomoc dla Polonii i Polaków poza granicami zostanie przeznaczone 100 mln zł, z czego 1/3 na edukację.

Minister Jakub Kowalski powiedział, że w tym roku pomoc ze środków Senatu RP trafi do Polonii i Polaków poza granicami żyjących w 54 państwach. Podpisywane są ostatnie umowy z organizacjami, których oferty zostały wybrane do realizacji.

Wiadomo, że z łącznej kwoty 100,5 mln zł, najwięcej zostanie przeznaczone na edukację – 33,25 mln zł. Jest to zgodnie z oczekiwaniami środowisk polonijnych i polskich poza granicami. Na kulturę i promocję Polski oraz ochronę polskiego dziedzictwa kulturowego wyasygnowano 16,7 mln zł, a na wzmocnienie pozycji środowisk polskich i polonijnych w krajach zamieszkania– 16, 65 mln zł. Ponadto, 12 mln zł ma pójść na media polonijne, 16,7 mln zł na infrastrukturę polonijną, a na pomoc charytatywną i socjalną – 4,9 mln zł.

Szef Kancelarii Senatu zaznaczył też, że najwięcej wniosków wpłynęło na realizację zadań w zakresie kultury i promocji Polski oraz ochrony dziedzictwa kulturowego i historycznego – łącznie 217 ofert. Liczne były też oferty w zakresie edukacji (187 ofert) i na wzmacnianie środowisk polonijnych i polskich poza granicami (103 oferty), a dalej m.in. na infrastrukturę polonijną (54 oferty) i na pomoc mediom polonijnym (28 ofert)

Dotacje przyznano na realizację 85 ofert w zakresie edukacji, 87 – w zakresie kultury i promocji Polski oraz ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego. 37 dotyczy wzmacniania pozycji środowisk polskich i polonijnych w krajach zamieszkania, a 13 mediów polonijnych. W przypadku infrastruktury polonijnej przyznano 29 dotacji, a na pomoc charytatywną i socjalną – 16.

O najwyższe kwoty wystąpiły: Stowarzyszenie Wspólnota Polska, Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie oraz Wolność i Demokracja. Organizacje te otrzymały największe dofinansowanie z budżetu Kancelarii Senatu: Stowarzyszenie Wspólnota Polska ponad 36,5 mln zł, Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie – prawie 32,5 mln zł, a Fundacja Wolność i Demokracja – 9,5 mln zł. Oprócz nich dotacje na złożone oferty otrzymało 126 organizacji, m.in. Caritas Polska, Stowarzyszenia Parafiada im. Św. Józefa Kalasancjusza, Fundacja Oświata Polska za Granicą, Fundacja na Rzecz Dziedzictwa Narodowego im. Józefa Piłsudskiego i Fundacja Dziedzictwa Kulturowego.

Jak to skomentujecie?

Źródło: kresy.pl

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!